Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat reizigers goed geïnformeerd op weg gaan. We werken met verschillende aanbieders die tools hebben ontwikkeld om weggebruikers zo goed en laagdrempelig mogelijk te informeren. Maar, we lopen ook tegen bedreigingen aan zoals privacy en veiligheid van de weggebruikers. 

Bij de verbreding van de verschillende snelwegen binnen het programma SAA, komt het voor dat we snelwegen (deels) af moeten sluiten om de werkzaamheden veilig uit te voeren. Naast de inzet van verkeersmanagement spelen ook mobiliteitsmanagement en communicatie een belangrijke rol bij het minimaliseren van verkeershinder en hinderbeleving. Verkeersmanagement zorgt voor een vlotte en veilige doorstroming van verkeer. Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen: voor je gaat vertrekken even je route checken.

Hoe zijn we hiermee omgegaan?

SAA sloot in 2014 samenwerkingsovereenkomsten met verschillende reisinformatiediensten af. In 2015 is de inzet van de verschillende partijen geëvalueerd en daaruit bleek dat de inzet van pushberichten via Flitsmeister verreweg het meest effectief was vanwege het grote bereik. Waarschuwen op basis van locatie hebben we sindsdien structureel ingezet bij hinderweekenden om weggebruikers zo goed mogelijk te informeren.

Wat zijn bedreigingen?

Privacy: belangrijk bij het vooraf informeren van weggebruikers is dat moet worden voldaan aan privacy en bescherming van persoonsgegevens. Omdat de gebruiker de voorwaarden van de reisinformatiedienst accepteert, past het versturen van pushberichten binnen die voorwaarden.

Veiligheid: het gebruik van de telefoon in de auto is altijd een discussiepunt geweest. Om de veiligheid van de automobilist te waarborgen is in samenspraak met Flitsmeister gekozen om het pushbericht te sturen als de auto stilstaat. Flitsmeister stuurt bijvoorbeeld voor komende weekendafsluitingen pushberichten met informatie naar weggebruikers die langs een bepaald punt zijn gereden.

*Geofencing, een virtueel hek, maakt het mogelijk om informatie over gebruikers te verzamelen en deze gebruikers te benaderen met relevante berichten als zij een bepaald gebied betreden, verlaten of erin verblijven. Deze gebieden worden geofences genoemd.

Jasper de Vries, XTNT
Jasper de Vries, directeur XTNT (Smart mobility en minder hinder)

De Vries: "Ik ben overtuigd dat in de ochtendfiles van elke tien auto’s er drie daar niet per se hoeven zijn."

Kansen inzet innovatieve middelen

Doordat SAA als groot programma bij werkzaamheden relatief veel hinder veroorzaakt op het netwerk zijn aanvullende communicatiemiddelen nodig. Daarom deed de mogelijkheid zich voor innovatieve mobiliteitsmaatregelen te testen. Zo is er in 2016 tijdens twee grote hinderweekenden op de A1 een proef gedaan met de inzet van social media via Livecrowd. Dit is een techniek waarmee evenementbezoekers geïnformeerd worden over bijvoorbeeld de kortste route. Via geofencing* bereikt Livecrowd de doelgroep en laat hen weten dat ze gedurende het weekend met vragen bij hen terecht kunnen. Weggebruikers kregen via Whatsapp, Twitter of Facebook persoonlijke reisinformatie. Dit leverde een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid.

Gedurende het hinderweekend is Livecrowd ingezet onder begeleiding van verkeersmanagers van SAA. Zij adviseerden weggebruikers vanuit de keet op het bouwterrein met reisinformatie op maat.

Inzet Livecrowd

Kansen voor de toekomst

De marktpartijen vernieuwen zich. Flitsmeister heeft zowel pushberichten als gesproken berichten verstuurd. De resultaten van deze maatregelen waren positief. Door de ervaring met Livecrowd en Flitsmeister is SAA toe aan een volgende stap: persoonsgebonden en multimodaal reisadvies. We willen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en meer sturen op gedragsverandering. Dit doen we samen met het project Zuidasdok.