In de regio tussen Schiphol, Amsterdam en Almere werken we aan een verbeterde doorstroming, reistijd en leefbaarheid. De weguitbreiding is nodig om het gebied bereikbaar te houden: zowel Amsterdam als Almere krijgen steeds meer inwoners. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

Daarom werken we aan 63 km weguitbreiding, renoveren we 5 grote knooppunten, bouwen we 130 nieuwe of aangepaste kunstwerken, passen we 3 spoorkruisingen en 100 viaducten aan. Ook tijdens de werkzaamheden willen we het gebied bereikbaar houden voor de omgeving. Denk aan de weggebruikers, omwonenden en de vele bezoekers van evenementen in Amsterdam Zuidoost.