Blok voor blok naar een veilige toekomst. De Afsluitdijk krijgt een ingrijpende ‘make-over’. Samen met bouwconsortium Levvel – gevormd door BAM, Van Oord en Rebel – maken we de dijk klimaatbestendig en klaar voor de toekomst. Zo komen er extra spuisluizen om IJsselmeerwater sneller af te voeren en een duurzame vispassage. In 2020 begonnen we ook met het verstevigen van de Afsluitdijk met betonnen reuzestenen. Jelle Mens, projectmanager bij Levvel, legt uit hoe deze innovatieve blokken ons beschermen tegen de krachtigste stormen.

Jelle Mens, projectmanager Levvel

(Enkele auto's rijden over de Afsluitdijk. Een eenzaam schip op het water. Beeldtekst: Deze video bevat ook archiefbeelden van vóór de COVID-19-pandemie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: De Afsluitdijk, een icoon in de Nederlandse strijd tegen het water.
Al bijna 90 jaar beschermt hij ons tegen overstromingen.
Nu de zeespiegel stijgt, werkt Rijkswaterstaat met bouwconsortium Levvel
aan een veilige toekomst.
Door met innovatieve technieken verder te bouwen op het verleden,
behouden we de imposante, maar strakke vormgeving van de Afsluitdijk.
JELLE MENS: Ja, we zijn het werk van Lely hier aan het overlagen.
De bestaande dijk blijft intact en wij zijn daar Levvelblokken overheen aan het brengen.
Het is een innovatief design
waarbij heel veel energie van de golven in de constructie verdwijnt.
VOICE-OVER: Deze golfremmende blokken
worden gemaakt in de Levvelfabriek in Harlingen, vlak bij de Afsluitdijk.
Na een korte boottocht
worden ze als enorme Legostukken op een stevige stenen fundatie gelegd.
Blok voor blok, meter voor meter, met minimale hinder voor het autoverkeer.
MENS: Het bijzondere van dit werk, is dat we het hebben over 22 kilometer dijk
waarin we heel veel materiaal moeten aanvoeren.
Zand, stenen, blokken, dat moet allemaal precies op tijd op de juiste plek,
op de juiste locatie zijn zodat we het ook op z'n plek kunnen krijgen.
VOICE-OVER: De versterking van de dijk is naar verwachting in 2025 afgerond.
Dan beschermt de Afsluitdijk ons ten minste tot 2050 tegen de stijgende zeespiegel
en stormen die eens in de 10.000 jaar kunnen opsteken
en kunnen we hem, als het nodig blijkt, relatief eenvoudig verder versterken.

(Betonblokken bedekken de zijde van de Afsluitdijk. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? www.rijkswaterstaat.nl/projectafsluitdijk. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2021.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG