Weggebruikers willen vlot en veilig hun bestemming bereiken. Daarom werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan een bereikbaar Nederland, met betrouwbare reistijden. Dat is ook belangrijk voor de Nederlandse transporteconomie.


In 2020 hebben we met z’n allen 61 miljard voertuigkilometers afgelegd op het rijkswegennet. Door corona is dat 16% minder dan in 2019. Doordat we meer zijn gaan thuiswerken, verdwenen vooral in de spits veel files. Een flink deel van de Nederlanders zal na de pandemie vaker blijven thuiswerken. Toch laten prognoses zien dat de mobiliteit de komende jaren weer flink zal groeien. 

Aanleg

Om die groei op te vangen, heeft Rijkswaterstaat in 2020 in totaal 84 km aan nieuwe rijstroken opgeleverd. Zo openden we in de A9 de nieuwe Gaasperdammertunnel voor verkeer. Daarnaast hebben we op de A1 tussen Apeldoorn en Azelo de weg verbreed en op de A16 de aansluiting met de N3 bij Dordtse Kil IV geopend. Rijkswaterstaat werkte in 2020 ook hard door aan belangrijke wegverbindingen die later worden opgeleverd. De A7 Afsluitdijk, de A16 Rotterdam en de A24 Blankenburgverbinding zijn daar voorbeelden van.

Snelheidsverlaging

Het kabinet-Rutte III wil de stikstofuitstoot in het wegverkeer terugdringen. Daarom is sinds 16 maart 2020 de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen overdag teruggebracht naar 100 km/h. Rijkswaterstaat heeft door het hele land verkeersborden vervangen en systemen aangepast.

De grootste opgave ooit voor vervanging en renovatie van de Nederlandse infrastructuur kwam op stoom

Grote onderhoudsopgave

De grootste opgave voor vervanging en renovatie van de Nederlandse infrastructuur ooit begon in 2020 op stoom te komen. In het hoofdwegennet zijn 2 belangrijke bruggen inmiddels opgeknapt. De Wantijbrug in Dordrecht is de eerste van de 13 bruggen in Zuid-Holland die we hebben opgeleverd. Ook de Waalbrug in Nijmegen is na een renovatie sinds eind 2020 weer in topconditie. De Wantijbrug is de eerste brug waarin een ‘gestandaardiseerd 3B-bouwblok’ is verwerkt: een apparatuurkast met moderne, gestandaardiseerde hard- en software voor de brug. Ook de Heinenoordtunnel, waaraan in 2020 nog werd gewerkt, krijgt zo’n 3B-bouwblok ingebouwd. Hiermee wil Rijkswaterstaat het aantal storingen beperken, de bediening makkelijker maken en het onderhoud beter voorspellen. 

Verkeersmanagement

Rijkswaterstaat investeert in nieuwe manieren om het verkeer vlot en veilig in beweging te houden. Bijvoorbeeld met verkeersmanagement. Vanuit 5 regionale verkeerscentrales en 1 landelijke centrale bedienen de verkeersleiders van Rijkswaterstaat duizenden verkeersinstallaties boven, op en langs de snelweg. Ook patrouilleren dagelijks zo’n 300 weginspecteurs in hun felgele auto’s over de hoofdwegen. Zij werken aan veiligheid en doorstroming op de weg. Samen met politie, brandweer, ambulances en bergingsbedrijven brengen zij het verkeer na incidenten weer snel op gang. 

File-aanpak

Onder de noemer File-aanpak heeft Rijkswaterstaat in 2020 een groot aantal snel te realiseren maatregelen uitgevoerd om files, hinder en onveilige situaties te voorkomen. Vaak hebben kleine aanpassingen al veel effect. Zoals betere belijning, het verbreden van rijstroken en het verbeteren van de openbare verlichting. In 2020 is de aanrijtijd van de weginspecteurs verkort en hebben we wegen bij beruchte knelpunten verbeterd, zoals bij de knooppunten Oudenrijn en Velperbroek. 

Smart mobility

Smart mobility biedt nieuwe kansen om de wegen nog beter te benutten, weggebruikers beter te bedienen en de CO2 -uitstoot terug te dringen. Rijkswaterstaat benut die kansen volop. Zo zorgen drones en data uit sensoren ervoor dat onze verkeersleiders in een oogopslag de verkeerssituatie overzien en snel maatregelen kunnen nemen. Bovendien gebruiken we nieuwe manieren om de weggebruiker beter te informeren over (mogelijke) files en hinder. Zo zijn we gestart met ‘talking traffic’: informatie-uitwisseling via de cloud tussen voertuigen en verkeerslichten. En langs de A9 zorgt een nieuw intelligent systeem langs de kant van de snelweg voor de informatie-uitwisseling tussen detectielussen in het wegdek, de verkeerscentrale en de matrixborden boven de weg.

Duurzaam

Rijkswaterstaat wil het hoofdwegennet zo duurzaam mogelijk beheren. Een van de manieren om dat te doen, is natuurgebieden die door autowegen worden doorkruist, weer met elkaar verbinden. In 2020 deden we dat voor natuurgebied de Wrange door de opening van het ecoduct Koekendaal over de A18. Lees meer duurzaamheidsresultaten van Rijkswaterstaat in het Duurzaamheidsverslag IenW 2020.

Beleving automobilisten

In 2020 hebben we onderzocht wat weggebruikers vinden van de manier waarop Rijkswaterstaat de rijkswegen beheert en onderhoudt. Automobilisten bleken erg positief te zijn. Van de geënquêteerden is 84% (zeer) tevreden over het onderhoud van de wegen, bruggen en tunnels. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de reistijdinschattingen en van de informatievoorziening. Wel storen weggebruikers zich erg aan het gedrag van medeweggebruikers, blijkt uit de Belevingsmonitor automobilisten.