Rijkswaterstaat had in 2020 een budget van 5,3 miljard euro. Een groot deel hiervan heeft Rijkswaterstaat besteed aan beheer en onderhoud. Door projecten naar voren te halen was de productie op dat onderdeel ongekend hoog, met een uitgave van 1,6 miljard euro. En dat in een coronajaar.

De financiële verantwoording van Rijkswaterstaat is een onderdeel van die van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De gegevens in dit overzicht komen uit de jaarrekening van Rijkswaterstaat. De volledige jaarrekening met een toelichting op de jaarcijfers vind je in hoofdstuk XII van de rijksbegroting.