Hoofdvaarwegennet

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat Jaarbericht 2020

5 vaarwegprojecten in beeld


Ook in 2020 zette Rijkswaterstaat zich in voor vlot en veilig verkeer op de Nederlandse vaarwegen. We lichten 5 resultaten uit. 

2e sluis Eefde in gebruik

Na een bouwperiode van 3 jaar kunnen schepen sinds april 2020 gebruikmaken van de 2e sluis bij Eefde. Dankzij deze diepere en snellere sluis is Twente beter bereikbaar voor de binnenvaart, is de wachttijd bij de sluis korter en kunnen grotere, zwaarder beladen schepen de havens in Hengelo, Enschede en Almelo bereiken. Dit geeft een belangrijke economische impuls aan de regio. De nieuwe sluiskolk heeft een zogeheten segmentdeur gekregen die wegdraait in de bodem als de sluis opengaat. Het voordeel van deze segmentdeur is dat hij bij een calamiteit ook tegen de stroming in kan sluiten. Dit draagt bij aan de waterveiligheid. Bovendien is de deur makkelijker te onderhouden en energiezuinig in gebruik. 

Omwonenden hebben meegedacht over het inrichten van het terrein rondom het sluizencomplex. Het heeft een landschappelijk karakter gekregen. We hebben 350 bomen geplant en een amfitheater, speeltuin en wandelpaden aangelegd. Bezoekers kunnen wandelend over de boulevard kijken naar passerende schepen. 

 

Nieuwe Zeesluis IJmuiden 

Aan de ingang van het Noordzeekanaal bij IJmuiden bouwen we de grootste zeesluis ter wereld. 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep. In 2020 behaalden we belangrijke mijlpalen voor dit imposante bouwwerk. Zo baggerden we de sluiskolk op diepte, brachten we 30.000 ton grind aan op de bodem en stortten we daarop het onderwaterbeton dat de uiteindelijke vloer vormt. We plaatsten de eerste sluisdeur, brachten het mechanisme aan waarmee de sluisdeur open en dicht gaat en kozen met behulp van het publiek de nieuwe naam: ‘Zeesluis IJmuiden’.

Zodra het bouwwerk af is, is de nieuwe zeesluis klaar voor de toekomst. Met weer een lange technische levensduur en met een ruime doorgang voor het groeiende goederentransport in steeds grotere zeeschepen. Omdat de nieuwe sluis getijonafhankelijk is, kunnen schepen dag en nacht passeren. Door de bouw van de nieuwe zeesluis behoudt de Amsterdamse havenregio haar internationale positie.

 

Stuwensemble Nederrijn en Lek

Dankzij een renovatie is het stuwensemble Nederrijn en Lek weer klaar voor zijn belangrijke taak in het waterbeheer van Nederland. Het stuwensemble bestaat uit 3 stuwcomplexen: bij Driel, Amerongen en Hagestein. Samen zorgen zij ervoor dat het waterpeil in de Nederrijn, Lek en IJssel hoog genoeg is om vlot en veilig door te varen. En de stuw bij Driel - de kraan van Nederland – zorgt via de IJssel voor voldoende zoetwater in het IJsselmeer; onze nationale ‘regenton’.

De monumentale stuwcomplexen zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ruim 60 jaar later was het tijd voor groot onderhoud aan de constructies en vernieuwing van de installaties. Dus startten we in 2015 met de renovatie. We hebben 5 van de 6 vizierschuiven vervangen. En het stuwensemble is ook geschikt gemaakt voor centrale bediening. Dit gebeurt nu vanuit de nieuw gebouwde bediencentrale op stuwcomplex Amerongen.

 

3 multifunctionele schepen opgeleverd

De Rijksrederij heeft in 2020 voor Rijkswaterstaat 5 schepen die aan het einde van hun economische en technische levensduur waren, vervangen door 3 multipurpose vessels. Dit zijn schepen die voor meerdere taken inzetbaar zijn. Functies die voorheen door meerdere schepen werden uitgevoerd, zoals vaarwegmarkering en het meten van de waterkwaliteit, worden nu op 1 schip gecombineerd. De Scheldestroom, de Waddenstroom en de Merwestroom gaan varen op de grote binnenwateren, de zeearmen, de Waddenzee en de kustwateren.

De schepen zijn zeer energiezuinig. Ze zijn uitgerust met accu’s waarmee ze de dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren. Omdat de motoren minder gebruikt worden, is het brandstofverbruik laag. Ook hebben de schepen zonnepanelen voor bijvoorbeeld stroom en licht in de accommodatie van de bemanning. Aangezien de schepen ’s nachts niet operationeel zijn en meestal in een haven liggen, kunnen de accu’s gemakkelijk worden opgeladen met walstroom.

 

Hoogtepunten Nieuwe Sluis Terneuzen

Binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen bouwen we de Nieuwe Sluis. Het hoogtepunt van 2020 was het bereiken van het diepste punt in september. Voor het sluisdeel waar aan de kant van de Westerschelde de deuren en brug komen, groeven we af tot wel 25 m diep. Aan de kant van het kanaal Gent-Terneuzen bereikten we begin december dezelfde mijlpaal.

De huidige sluizen vormen nu een knelpunt voor de scheepvaart tussen de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Met de Nieuwe Sluis krijgen schepen betere toegang tot de havens van Gent en Terneuzen. Dat is goed voor de doorstroming tussen Nederland, België en Frankrijk. En geeft een economische impuls aan zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio.