Hoofdstuk 8

Aan het OpdrachtGeversOverleg van Bodem+ zijn het Jaarverslag 2014 en het jaarwerkplan 2015 geleverd. Terwijl voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de Directeur Generaal (DG) van Rijkswaterstaat financiële rapportages T1 t/m T4, Tmid 2015 en Teind 2015 zijn opgesteld.

Ook vond ondersteuning plaats van Programmabeheer via 2 afdelingshoofden en 1 managementondersteuner. Afdelingshoofd Bodem+ Ontwikkeling was hierbij Gilbert Boerekamp. Afdelingshoofd Bodem+ Uitvoering waren achtereenvolgens Ruud Kersten (januari 2015), Niek Knaap (interim februari t/m juli 2015) en Edwin van der Wel (augustus t/m december 2015).

In 2015 is de personele capaciteit verder op orde gebracht door werving van 6 medewerkers, met uitstroom van 4 medewerkers. De onderbezetting op eigen formatie is aangevuld via detacheringen van 6 medewerkers (circa 2,5 à 3,0 fte) vanuit Deltares, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), provincie Friesland en 2 waterschappen. Ook is een stagiair van de Hogeschool Utrecht ingezet.

De externe inhuur is verder teruggebracht tot < 0,2 fte. Inhuur van 3 medewerkers is in 2015 gestaakt.

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+-opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+-opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant
OnderwerpPlanning + realisatie FTEBudget euro (x 1000)Realisatie euro (x1000)
Opgave spoed en UP Bodemconvenant:7,01.050890
Ondersteuning STRONG en Omgevingswet:7,5200100
Afbouw ondersteuning bestaand beleid:5,61.037725
Kennisopbouw en -overdracht:9,08451.145
Uitvoering wettelijke taken:4,1--
Programmabeheer:3,0--
Totalen36,23.1322.860
  1. Het projectmiddelenbudget van € 1,05 miljoen voor het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant kent een eigen verantwoordingsstructuur via het Programmateam bodemconvenant en de Stuurgroep OGB.
  2. Bovengenoemde budgetten zijn inclusief restbudgetten 2014. Over het boekjaar 2015 wordt in totaal € 481 duizend nog te besteden kasgeld, waarvan € 172 duizend restbudget overgeboekt naar 2016.
Brontabel als csv (373 bytes)

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers
OnderwerpPlanning + realisatie FTEBudget euro (x 1000)Realisatie euro (x1000)
DGRW: Informatiehuis Bodem en Ondergrond en BRO2,015035
DGMI: Natuurlijk Kapitaal, wettelijke taken, normalisatie-certificering-accreditatie3,7326327
Rijkswaterstaat: eigen uitvoering Rijkswaterstaat12,51.2771.258
Werken voor derden: internationaal0,1--
Brontabel als csv (353 bytes)