Over dit magazine

Dit jaar presenteren wij de Jaarrapportage Bodem+ voor het eerst in de vorm van een online magazine. En voor het eerst zijn hierbij alle activiteiten en projecten van de Rijkswaterstaat-afdelingen Bodem+ Ontwikkeling en Bodem+ Uitvoering in één magazine beschreven. De jaarrapportage is te lezen via uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone. Sinds 2015 verschijnen ook de jaarwerkplannen van Bodem+ als online magazine.

De jaarrapportage 2015 geeft behalve de hoofdlijnen van geleverde resultaten en producten van Rijkswaterstaat Bodem+ ook de verantwoording ten aanzien van de financiën weer. Het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (UP) stelt een eigen financiële verantwoording op richting zijn Programmateam en de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater en Bodem.

Bodem+ streeft naar een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en vormt hiermee een schakel tussen enerzijds de beleidsvorming van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en anderzijds de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten en waterschappen. Verder ondersteunt Bodem+ de eigen Rijkswaterstaat-uitvoering door het aanbieden van een praktijkgerichte vertaling van beleid, de introductie van instrumenten en het vervullen van een vraagbaak- en adviesfunctie.