Over dit magazine

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarrapportage

Over dit magazine

Nijverdag

Jaarrapportage Bodem+ 2018

Ook dit jaar presenteren wij de Jaarrapportage Rijkswaterstaat Bodem+ in de vorm van een online magazine dat u kunt lezen via uw desktop, laptop, tablet en smartphone. Alle activiteiten en projecten van het Bodem+programma door de Rijkswaterstaat-afdeling Bodem en Ondergrond zijn in één magazine beschreven.

De Jaarrapportage 2018 geeft u een overzicht van de geleverde resultaten en producten van Rijkswaterstaat Bodem+, inclusief een financiële verantwoording. Het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant stelt een eigen financiële verantwoording op voor zijn Programmateam en de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater en Bodem.  

Rijkswaterstaat Bodem+ streeft naar duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en vormt hiermee een schakel tussen enerzijds de beleidsvorming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en anderzijds de uitvoering door provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Ook ondersteunt Rijkswaterstaat Bodem+ de eigen RWS-uitvoerders.

Gilbert Boerekamp, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond

Rijkswaterstaat

Gilbert voorwoord