HOOFDVAARWEGENNET

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat Jaarbericht 2021

Blauwe Golf Verbindend

Een derde van het goederenvervoer in Nederland gaat over onze vaarwegen. Dit zorgt voor de nodige drukte bij sluizen en bruggen, waar wegverkeer en scheepvaartverkeer elkaar kruisen.

Portretfoto Willem Wouters
Willem Wouters, nautisch adviseur Rijkswaterstaat
Portretfoto Marleen Buitendijk
Marleen Buitendijk, beleidsadviseur Koninklijke Binnenvaart Nederland

Om de wachttijden voor schippers en weggebruikers terug te dringen, zijn Rijkswaterstaat, provincies, havenbedrijven en andere beheerders een aantal jaar geleden gestart met project Blauwe Golf Verbindend. Hiervoor zijn op een groot aantal bruggen en sluizen sensoren geplaatst, die realtime informatie doorspelen aan commerciële serviceproviders. Via watersportkaarten en apps als Flitsmeister zien schippers en weggebruikers nu in één oogopslag hoe lang de actuele wachttijd bij een brug of sluis is. En, speciaal voor de binnen- en recreatievaart, waar nog ligplaatsen vrij zijn. Wat deze informatie oplevert? Heel veel, stellen Marleen Buitendijk van Koninklijke Binnenvaart Nederland en Willem Wouters van Rijkswaterstaat.

RUSTIGE MUZIEK

(Vrachtschepen varen voorbij op een waterweg. Een man:)

MANNENSTEM: Nederland heeft een uitgebreid waterwegennetwerk
en Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat dat veilig en bereikbaar is.

(Beeldtekst: Veiliger varen met slimme technologie. Blauwe Golf Verbindend. Een containerschip. Marleen Buitendijk:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

MARLEEN BUITENDIJK: We zijn aan boord van de Prisa, een containerschip
dat 156 vrachtwagens aan containers bij zich heeft.
Het komt van Rotterdam en we zijn nu in Groningen.
Een derde van al het vervoer in Nederland
wordt over de vaarwegen vervoerd.
Wegen en vaarwegen kruisen elkaar op diverse plaatsen.
Ja, dan heb je ook weleens last van elkaar.

(Willem Wouters:)

BELSIGNAAL

WILLEM WOUTERS: Om de wachttijden tegen te gaan,
is een aantal jaren geleden begonnen met het project Blauwe Golf Verbindend,
waarbij sensoren op slagbomen bij bruggen zijn geplaatst.
En de data uit die sensoren wordt beschikbaar gesteld
aan commerciële providers die dat in hun product opnemen,
zoals Flitsmeister en watersportkaarten.
MAN: Nou nog de helft, maar straks staan we vol en dan gaan we weer door.
BUITENDIJK: Blauwe Golf Verbindend is een mooi en goed hulpmiddel
dat zowel het wegverkeer als het scheepvaartverkeer
voorziet van actuele informatie
waardoor de automobilist minder lang hoeft te wachten
en de schipper ook niet veel vertraging oploopt.
In het geheel wordt het vlot en veiliger in de afhandeling
en dat is gewoon een hele mooie ontwikkeling.
BUITENDIJK: En dit zijn de ligplaatsen.
Wanneer schippers hierop klikken...
BUITENDIJK: Er is ook nog een andere ontwikkeling, het ligplaatssysteem.
Dat is een onderdeel van de Blauwe Golf Verbindend
en dan kan de schipper ook weer realtime zien
waar een ligplaats is en wat de bezetting van die ligplaats is.
Dat is mooi voor als hij een rustplaats zoekt.
WOUTERS: Ik ben er erg blij mee dat het gelukt is in een korte tijd
alle Nederlandse vaarwegen van Rijkswaterstaat
te voorzien van deze informatie
en daarmee de schippers behulpzaam te zijn in een veilige vaart
en de weggebruiker wordt beter geïnformeerd over het oponthoud
als die de vaarwegen gaat kruisen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.vaarweginformatie.nl. Een productie van Rijkswaterstaat in samenwerking met Koninklijke Binnenvaart Nederland. Copyright 2022.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO