ONS BEHEERGEBIED

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat Jaarbericht 2021

Ons beheergebied

Foto van fietser en vrachtauto op brug waar boot onderdoor vaart

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de 3 belangrijke netwerken in ons land: het hoofdvaarwegennet, het hoofdwegennet en het hoofdwatersysteem. 

Hoofdwatersysteem

Rijkswaterstaat beheert het hoofdwatersysteem, dat bestaat uit 90.187 km2 aan oppervlaktewater. Binnen het hoofdwatersysteem zijn alle rivieren, kanalen, beken, meren en estuaria (riviermondingen) met elkaar verbonden. Ook beheren we belangrijke waterkeringen, zoals de Afsluitdijk en de Houtribdijk, 45 km aan duinen en 156 km aan dijken en dammen.

iconen van 90187km2 oppervlaktewater, 45 km duinen, 156 dijken en dammen, 10 stuwen, 6 stormvloedkeringen en 2 dijken
Foto van duinen met vuurtoren

Hoofdwegennet

Met 3.077 km (snel)weg en 1.794 km aan op- en afritten en verbindingswegen kent Nederland een stevig hoofdwegennet. Rijkswaterstaat beheert dit netwerk van hoofdwegen, en dat geldt ook voor de viaducten, tunnels, bruggen, ecoducten en aquaducten. Deze zogenoemde kunstwerken zorgen ervoor dat de verschillende ‘stromen’ (water, verkeer, mensen en dieren) elkaar niet in de weg zitten.

Foto van auto's op de snelweg

Hoofdvaarwegennet

Rijkswaterstaat beheert de belangrijkste Nederlandse vaarwegen en zorgt ervoor dat schepen vlot en veilig kunnen blijven varen. Over kanalen, rivieren, de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer. We zijn daarbij verantwoordelijk voor onder meer 24 vuurtorens, 92 sluiscomplexen en 351 bruggen.

Iconen met: 3426 km kanaal en rivier, 3646km zeetoegangsgeulen en zeecorridors, 92 sluiscomplexen, 130 schutsluiskolken, 351 bruggen en 24 vuurtorens. 
Foto van twee grote boten op zee