Rijkswaterstaat zette in 2021 met een omzet van € 5,9 miljard meer budget om in producten voor de samenleving dan ooit. Ondanks COVID-19, stikstof en PFAS bleven de dienstverlening en de productie op peil. Aan vervangen, aanleggen en renoveren van infrastructuur is in 2021 in totaal € 2,6 miljard gerealiseerd. Voor beheer en onderhoud € 1.9 miljard. Dat is maar liefst € 700 miljoen meer dan in het jaar daarvoor. 

De financiële verantwoording van Rijkswaterstaat is een onderdeel van die van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De gegevens in dit overzicht komen uit de jaarrekening van Rijkswaterstaat. De volledige jaarrekening met een toelichting op de jaarcijfers vind je in hoofdstuk XII van de rijksbegroting.

Alle bedragen zijn afgerond en vermeld in eenheden van 1 miljoen euro

Alle bedragen zijn afgerond en vermeld in eenheden van 1 miljoen euro

Alle bedragen zijn afgerond en vermeld in eenheden van 1 miljoen euro

Alle bedragen zijn afgerond en vermeld in eenheden van 1 miljoen euro

Alle bedragen zijn afgerond en vermeld in eenheden van 1 miljoen euro