Een succesvol jaar door inzet en improvisatievermogen

2021 was een jaar dat veel van de inzet en het improvisatievermogen vergde van de Rijkswaterstaters. Corona legde een deel van de samenleving plat, en stikstof en PFAS bemoeilijkten de voortgang van ons werk. Toch slaagden we er ook ditmaal in om van 2021 een productief en succesvol jaar te maken.

Voor onze operationele medewerkers is improviseren en doortastend optreden dagelijks werk. Bij de overstromingen in Limburg, bijvoorbeeld. En na de aanvaring van de Gerrit Krolbrug in Groningen. Of bij het bergen van de containers van de Baltic Stern op de Noordzee. Ook de collega’s die onze wegen en waterwegen veilig en begaanbaar houden werkten gewoon door. Zij zijn helden en heldinnen die dagelijks vormgeven aan ons motto ‘iedereen elke dag veilig thuis’. 

In 2021 kwamen het onderhouden, vervangen en renoveren van onze infrastructuur verder op stoom. In IJmuiden leverden we de grootste sluiskolk ter wereld op en het vernieuwde sluizencomplex bij Eefde is klaar voor de toekomst.

Toch vergde ook de onderhoudsopgave veel van ons improvisatievermogen. Het lukte om de kwetsbare Haringvlietbrug op een verantwoorde manier open te houden voor het lokale en economische verkeer. Maar de worsteling met krappe budgetten viel ons zwaar. Het regeerakkoord, dat eind 2021 verscheen, was daarom een opsteker. Het nieuwe kabinet heeft oog voor het belang van uitvoering. Op termijn komt veel extra geld vrij voor de belangrijke instandhoudingsopgave. 

Het is belangrijk om ons hoofdwegennet, hoofdwatersysteem en hoofdvaarwegennet optimaal te gebruiken, op orde te houden en te ontwikkelen. Daarom willen we continu een goed beeld hebben van de toestand van onze netwerken en de prestaties ervan. Maar ook van de risico’s, de kosten en de samenhang daartussen. 

In 2021 hebben we een belangrijke stap gezet in het professionaliseren van ons assetmanagent. Met het programma Assetmanagement 2.0 werken we aan inzicht en overzicht van de toestand en de prestaties van onze infrastructuur tijdens de hele levenscyclus. Het doorvoeren van dat programma wordt een grote omslag voor de organisatie die in 2025 moet zijn afgerond.

Ondanks de vele uitdagingen op de korte termijn richten we onze blik ook verder in de toekomst. Je ziet ons werkterrein bewegen: klimaatverandering, bevolkingsgroei en milieuvraagstukken. Met RWS2050 brachten we in kaart wat dat voor ons werk gaat betekenen. Het resultaat in één zin: je hebt geluk als je in deze tijd bij Rijkswaterstaat werkt! We gaan een boeiende, uitdagende tijd tegemoet. 

In 2021 verscheen onze nieuwe langetermijnstrategie, ‘Kompas RWS’. De accenten daarvan worden al zichtbaar in de praktijk. Projecten als de Markerwadden en de Zandmotor laten zien hoe we werken aan klimaatadaptatie, natuur en ruimtelijke inrichting. Bovendien dragen data en informatievoorziening steeds meer bij aan de efficiency van ons werk. Sensoren, drones en satellieten worden vanzelfsprekende hulpmiddelen bij alles wat we doen.

Wat de toekomst ook brengt, onze missie blijft onverminderd relevant: Rijkswaterstaat werkt aan de veiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid van ons land. Ik ben trots op de deskundigheid en de bevlogenheid waarmee 10.000 Rijkswaterstaters hiermee aan de slag zijn. Dit jaarbericht biedt een mooi overzicht van hun inzet, werk en prestaties in woord en beeld. 

Ik wens u veel leesplezier toe!

Michèle Blom,
directeur-generaal Rijkswaterstaat