HOOFDVAARWEGENNET

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat Jaarbericht 2021

Vlot en veilig over het water

Vervoer over het water kan een duurzaam alternatief zijn voor het verkeer over de weg en het spoor. Bovendien draagt het bij aan onze transporteconomie. Rijkswaterstaat werkt aan goed onderhouden vaarwegen waarover schippers vlot en veilig kunnen varen.

Steeds grotere schepen vervoeren steeds meer goederen over het water. Het aantal goederen dat via Rotterdam naar het Europese achterland wordt getransporteerd, zal de komende jaren sterk groeien. Om die vervoersstroom ruim baan te geven, investeerde Rijkswaterstaat ook in 2021 in de kwaliteit en de capaciteit van het hoofdvaarwegennet.

Aanleg, beheer, onderhoud

Vlot en veilig varen vraagt om vaarwegen die goed zijn onderhouden. Maar een fors deel van het Nederlandse hoofdvaarwegennet is in de eerste helft van de vorige eeuw aangelegd en nadert het einde van zijn levensduur. Rijkswaterstaat is dan ook volop bezig met het vervangen en renoveren van bruggen, sluizen en stuwen van het hoofdvaarwegennet.

Foto van nachtelijk onderhoud aande  Suurhoffbrug

Nieuwe zeesluis IJmuiden

Veel objecten die moeten worden opgeknapt, worden tegelijkertijd klaargemaakt voor een toekomst met steeds grotere schepen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden, de grootste sluis ter wereld. Deze sluis maakt de havens en bedrijven langs het Noordzeekanaal beter bereikbaar. De zeesluis is in oktober 2021 opgeleverd en op 26 januari 2022 officieel geopend door koning Willem-Alexander. 

Na ruim 3 jaar bouwen en renoveren is sluiscomplex Eefde helemaal klaar voor de toekomst

Renoveren en verruimen

Op 1 juli 2021 is na ruim 3 jaar bouwen en renoveren het vernieuwde sluiscomplex Eefde in gebruik genomen. Met de komst van de 2e Noordersluis en de renovatie van de Zuidersluis wordt Twente bereikbaar voor grotere en zwaarder beladen binnenvaartschepen. In oktober 2021 is de verruiming van het Julianakanaal rond de haven van Stein afgerond, zodat ook over dit deel van de Maas grotere binnenvaartschepen kunnen varen.
In heel 2021 werkte Rijkswaterstaat door aan het onderhoud aan de sluizen bij Heumen en Weurt. En sinds november 2017 bouwen we aan een nieuwe sluis in Terneuzen. Naar verwachting varen in 2022 de eerste schepen via Terneuzen naar Parijs.

Foto onderhoud aan sluis Weurt

Lange Jaap

In september 2021 is de omgeving van vuurtoren ‘Lange Jaap’ bij Den Helder uit voorzorg afgesloten. Tijdens onderhoudswerkzaamheden werden scheuren in de constructie van de toren ontdekt. De vuurtoren is niet meer in gebruik voor het begeleiden van de scheepvaart en heeft de status van monument. Samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en met de bewoners van Den Helder en omstreken bekijkt Rijkswaterstaat of en hoe de vuurtoren behouden kan blijven.

Onze verkeerscentrales en bedienposten begeleiden schippers vlot en veilig naar hun bestemming

Vlot en veilig varen

Vanuit 10 verkeersposten en tientallen bediencentrales leidt Rijkswaterstaat het scheepvaartverkeer in goede banen. Met een doordachte bediening en bruikbare, actuele informatie begeleiden we schippers vlot en veilig naar hun bestemming. Daar hoort bij: met zo min mogelijk wachttijden bij sluizen en bruggen. Met de afronding van het project  Blauwe Golf Verbindend brachten we in 2021 ‘smart mobility op het water’ in praktijk. Meer weten over de Blauwe Golf Verbindend? Bekijk hier de video.

Aanmeldsysteem voor brug- en sluisbediening

Sinds 1 november 2021 kunnen schippers en verladers snel en efficiënt een brug- of sluispassage aanvragen buiten de reguliere openingstijden. Rijkswaterstaat biedt hiervoor sinds 2021 een nieuw online-aanmeldsysteem. Het voordeel daarvan is dat schippers de vaarroute en de laad- en losmomenten vooraf uniform en nauwkeurig kunnen inplannen. Ook recreanten kunnen gebruikmaken van het systeem. Het nieuwe systeem maakt een einde aan de verschillende manieren van aanvragen die de laatste jaren naast elkaar bestonden.

Gerrit Krolbrug

Op zaterdag 15 mei is de Gerrit Krolbrug in de stad Groningen ‘s nachts aangevaren door een binnenvaartschip. De brug raakte beschadigd en kon niet meer worden gesloten. Mede dankzij de inzet van de incidentbestrijding en de crisisorganisatie is de vaarweg op 18 mei weer vrijgemaakt voor het scheepvaartverkeer.

Handhaving op het water

Om ongelukken te voorkomen houdt Rijkswaterstaat toezicht op het water. Vooral in de zomermaanden zitten recreatie- en binnenvaartschippers nogal eens ‘in elkaars vaarwater’. Bovendien kennen lang niet alle recreanten de vaarregels, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De toezichthouders van Rijkswaterstaat hebben in 2021 in totaal 137 boetes uitgedeeld voor te hard varen. In juni 2021 werden 90 boetes uitgedeeld tijdens de actie ‘Veilig samen op de Maas’, toen Rijkswaterstaat de pleziervaart op de Maas en de Maasplassen met een grote actie controleerde. Behalve de boetes deelden onze toezichthouders ook 110 waarschuwingen uit, bijvoorbeeld voor het ontbreken van een brandblusser of te weinig zwemvesten aan boord.