Dagvoorzitter Floortje Hanneman heet alle aanwezigen van harte welkom op de zesde editie van de Kraaiennestdag. Dit tweejaarlijkse evenement brengt strategen, vooruitkijkers, partners en belangstellenden bij elkaar. Ze introduceert het thema van deze dag. De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met twee snelle en onverwachte ontwikkelingen: het coronavirus en de Russische invasie in Oekraïne. Wat ver weg leek, kwam sneller dan we dachten dichterbij. Het omgekeerde lijkt het geval met klimaatverandering en vergrijzing. We weten al lang dat die er zijn, toch reageren we maar heel traag.

Floortje Hanneman, directeur netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.

Effecten in onze maatschappij

Hanneman nodigt de deelnemers uit om met elkaar in gesprek te gaan over het thema van de dag: ‘Snel en langzaam, ver weg en dichtbij - Keuzes maken voor de toekomst onze fysieke leefomgeving’. Welke effecten zien we nu al in onze maatschappij rond klimaat, stikstof, grondstoffen, arbeidskrapte? Het wordt steeds duidelijker dat er ingrijpende maatschappelijke keuzes nodig zijn. In de workshops brengen we verschillende mogelijke keuzes voor het voetlicht. Wat staat ons te doen voor de toekomst van onze fysieke leefomgeving?

Kompas RWS

Twee jaar geleden stond de Kraaiennestdag in het teken van Expeditie RWS2050. Op basis van deze verkenning heeft het bestuur van Rijkswaterstaat gekozen voor een nieuwe strategie: Kompas RWS. Vier van de tien workshops die op deze dag plaatsvinden hebben betrekking op dit kompas. Hanneman introduceert de spreker, Samir Bantal, die een boeiend verhaal over de toekomst van het platteland toont en vertelt. En ze nodigt de deelnemers uit om na de workshops te blijven voor het optreden van theaterduo Piepschuim.

Leerzame dag

De dag is voorbereid door Erna Ovaa, programmamanager Strategische Verkenningen en Hilde Roothart, projectleider Kraaiennestdag 2022 bij Rijkswaterstaat. Tot slot wenst Hanneman de aanwezigen een leerzame dag en veel plezier met de workshops toe.

Over Floortje Hanneman

Floortje Hanneman is directeur netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Ze is een gedreven directeur in het publieke domein en ze implementeert graag pragmatische oplossingen voor ingewikkelde opgaven. Hiervoor was zij werkzaam op diverse plekken binnen het rijk (DUO, KNMI, Rijkswaterstaat). Bij het KNMI was ze manager Weer- en Klimaatdiensten (2014-2016) en bij Rijkswaterstaat hoofd afdeling modellen en verkenningen (2005-2009). Hanneman is nu verantwoordelijk voor de toekomstbestendigheid van de drie netwerken die Rijkswaterstaat in Zuid-Holland beheert: de wegen, vaarwegen en het watersysteem.