Een dag lang kennis en ervaringen uitwisselen over de toekomst van de fysieke leefomgeving in Nederland. Welk inzicht nemen deelnemers mee naar huis? Negen reacties.

De timmerclub van Nederland

Robert Saaleman, technisch manager Rijkswaterstaat:
'Rijkswaterstaat is de timmerclub van Nederland die in actie komt als de politiek vraagt of de veiligheid dat vereist. Wij doen al heel veel innovatieve projecten. En we mogen zelf over de maatschappelijke uitdagingen nadenken. Dat is mooi. We kunnen verstedelijking en infrastructuur beter afstemmen op de natuur. De visie van Samir Bantal van AMO vond ik inspirerend. Met hem ga ik een afspraak maken.'

Durven loslaten

Mirella Schutgens, adviseur en verkeersmanager Rijkswaterstaat:
'Om iets moois te maken, moet je durven loslaten. Dat is de boodschap die ik meeneem van deze Kraaiennestdag. Je moet soms uit het systeem stappen om tot nieuwe oplossingen te komen. Wat is echt belangrijk? Mijn passie is om de natuur ruimte terug te geven. Ik dacht: we zorgen voor meer fietspaden en minder auto’s. Maar nu denk ik: gaat de fietsinfrastructuur dan niet de ruimte van natuur innemen?'

Behoefte aan groen

Ed Rentenaar, adviseur gemeente Amsterdam:
'Mijn grootste les vandaag is dat we bij ontwikkeling van gebieden gebruik moeten maken van de natuur. Als je weet hoe de natuur in een gebied zich door de tijd heen heeft ontwikkeld, dan zie je waar welke mogelijkheden liggen. Natuurinclusief ontwikkelen dus. En ja, dat geldt ook voor Amsterdam. Inwoners hebben behoefte aan groen.'

Niet meer bij nul

Tess Stribus, senior adviseur bereikbaarheid bij Rijkswaterstaat:
'Dit soort bijeenkomsten zijn goed om oplossingen te vinden voor de grote opgaven waar we voor staan. Je luistert naar de brede omgeving van organisaties waarmee we samenwerken. Ik merk dat we verder komen in de gesprekken. We beginnen niet meer bij nul, we zijn bezig met de oplossing en niet meer met het probleem. Het geeft moed dat we samen werken aan veranderingen.'

Zet aan tot nadenken

Sjoerd Groot, omgevingsmanager bij VodafoneZiggo:
'Voor uitdagingen in de openbare ruimte hebben we te maken met veel verschillende organisaties met soms tegenstrijdige belangen. Goed om elkaar op zo’n mooie locatie en goed georganiseerde bijeenkomst beter te kunnen leren kennen. En ook om mensen uit heel andere takken van sport te ontmoeten. De interactieve workshops zetten aan tot nadenken over de infrastructuuropgaven van de toekomst.'

Oog houden voor de lange termijn

Willemieke Hornis, hoofd strategie ministerie van BZK:
'Ik vind het indrukwekkend hoe gestructureerd en professioneel Rijkswaterstaat omgaat met toekomstverkenningen. Juist nu er zoveel crises en incidenten zijn, moeten we oog houden voor de lange termijn. De workshop ‘Werken met Wild Cards’ was erg leuk. Deze liet een methodiek zien hoe om te gaan met onverwachte gebeurtenissen waarop de kans erg klein is, maar die wel een grote impact hebben. Hiermee voorkom je dat je wordt overvallen.'

Samen risico’s durven nemen

Tom Schoo, programmamanager Movares:
'Zo’n sessie over grondstoffenschaarste leert dat de huidige gang van zaken in de keten niet bestand is tegen grote ontwikkelingen in de wereld, zoals oorlog of klimaatverandering. Voor gezamenlijke oplossingen moet je gezamenlijk risico’s durven nemen. Rijkswaterstaat moet niet risicomijdend zijn. Ik vind het leuk om te zien dat er bij deze organisatie mensen achter de schermen hiermee bezig zijn. Ik ga vaker naar zo’n Kraaiennestdag. Je twijfelt eerst: past dit in mijn agenda? Maar dit is belangrijk.'

Rechten voor de natuur

Anne de Rooij, afdelingshoofd RO en stikstof, ministerie van Defensie:
'Ik heb het mezelf gegund om naar nieuwe onderwerpen te luisteren. Zoals over natuur en recht: wat als de natuur rechten krijgt? Vanuit het ministerie van Defensie besef je dan dat er ‘buiten’ best veel gebeurt, waaraan je anders niet denkt. De sessie over netwerken ging - verrassend - over grondwater. Dan bedenk ik me dat ik daarover een collega moet bellen. Als ministerie onttrekken wij natuurlijk ook veel grondwater. Zo’n Kraaiennestdag moeten we vaker doen, vooral om minder vanuit de actualiteit en meer vooruit te denken.'

Een begrijpelijk verhaal brengen

Joost van Es, art director Zandbeek:
'Ik neem veel stof mee om over na te denken. Met name ‘De visie op de Verbonden stad’ vond ik interessant. We zijn zo gewend om in systemen te denken en iemand de schuld te geven. We zouden niet vanuit het individu moeten denken, maar vanuit de groep. Als art director wil ik een eenvoudig verhaal brengen, dat iedereen snapt. Soms moeten we een ontwerpstudie doen om iets begrijpelijk te maken.'