Op 11 oktober 2022 vond de Kraaiennestdag 2022 plaats in de LocHal in Tilburg. Het was een inspirerende en actieve middag waarbij deelnemers konden meedenken over de toekomst van een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

De Kraaiennestdag is de tweejaarlijkse open dag van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat. Deze dag is een mooie gelegenheid om met een brede kring van geïnteresseerden van gedachten te wisselen over trends en ontwikkelingen in onze samenleving en over de mogelijke invloed ervan op onze organisaties. Deelnemers worden uitgenodigd om mee te denken over opgaven waar het team Strategische Verkenningen aan werkt en de vragen die zich hierbij voordoen.

Ruim honderdvijftig deelnemers wisten op deze herfstdag de LocHal te vinden. Ongeveer de helft betrof partners vanuit gemeenten, waterschappen, provincies en rijksoverheid, onderwijsinstellingen en kennisinstituten, bedrijven en adviesbureaus en maatschappelijke organisaties. De andere helft bestond uit medewerkers en collega’s van Rijkswaterstaat.

Bij tien workshops dachten en discussieerden de deelnemers mee over trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de toekomst van onze fysieke leefomgeving. Het was een boeiende dag met frisse inspiratie, verrassende inzichten en onverwachte ontmoetingen. Dit verslag biedt je de gelegenheid om terug te kijken of alsnog mee te denken.

Het team van het programma Strategische Verkenningen wenst je veel leesplezier!