Afbouw van Programmabeheer

Op het gebied van Programmabeheer streeft Bodem+ naar een afbouw van capaciteit. Specifieke doelen voor 2015 zijn het verder inrichten van (financiële) sturingsinformatie volgens systematiek van Rijkswaterstaat en het volledig aansluiten bij het inkoopproces van  Rijkswaterstaat, inclusief de contractvorming.

Op het gebied van Programmabeheer streeft Bodem+ naar een afbouw van capaciteit. Specifieke doelen voor 2015 zijn het verder inrichten van (financiële) sturingsinformatie volgens systematiek van Rijkswaterstaat en het volledig aansluiten bij het inkoopproces van  Rijkswaterstaat, inclusief de contractvorming.
Voor het Programmabeheer hebben wij voor 2015 gemiddeld 3,3 fte aan capaciteit gepland. Dit is niet afwijkend ten opzichte van het scenario werkprogramma.