Over dit magazine

Hierbij presenteren wij voor de eerste keer het Jaarwerkplan Bodem+ in de vorm van een online magazine.

Bodem+ streeft naar een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormt Bodem+ een schakel tussen beleidsvorming door het ministerie en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten en waterschappen. Dat doet Bodem+ bijvoorbeeld door het aanbieden van een praktijkgerichte vertaling van beleid, de introductie van instrumenten en het vervullen van een vraagbaakfunctie.

Het jaarwerkplan 2015 geeft de toekomstplannen van Bodem+ weer en geeft aan wat Bodem+ de afgelopen jaren heeft bereikt. Het jaarwerkplan en de jaarrapportage van Bodem+ zullen vanaf nu op deze manier verschijnen.

U kunt dit Jaarwerkplan Bodem+ 2015 lezen via uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone. De pagina’s passen zich automatisch aan het systeem aan dat u gebruikt.