De juiste bodemexpert op de juiste plek

In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de decentrale overheden is eind 2014 het Werkprogramma 2015-2019 vastgesteld. We zijn trots dat de resultaten van de afgelopen jaren hebben geleid tot een nieuw 5-jarig werkprogramma. Want dat betekent dat onze opdrachtgevers vertrouwen in ons hebben. Met het nieuwe werkprogramma breekt een andere tijd aan voor Bodem+. Onze dienstverlening krijgt meer richting, en bovendien slaan we nieuwe wegen in.

Infographic Bodem+, grafiek met daarin voor de deelgebieden uit het werkpakket Spoed en UP, STORNG & Omgevingswet, Bestaand beleid, Kennisoverdracht, Wettelijke taak, Beheer gespecificeerd hoevel FTE's ingezet worden per jaar  tussen 2014 en 2020

In het Werkprogramma 2015-2019 zit er druk op de ketel. Bodem+ blijft de beleidskern en het werkveld ondersteunen en doet dat onder een krimpend budgettair plafond. Tegelijk krijgt onze dienstverlening meer richting. Onze ondersteuning ten aanzien van de bestaande wet- en regelgeving wordt afgebouwd, terwijl de ondersteuning op het gebied van de Omgevingswet en de Structuurvisie Ondergrond juist toeneemt.

Mensen verbinden

Deze ontwikkelingen betekenen dat we nieuwe wegen inslaan. Het inzetten van mensen met relevante kennis en ervaring op het juiste moment en de juiste plek wordt belangrijker dan de organisatie waarvoor ze werken. Meer dan ooit bepalen maatschappelijke opgaven – lokaal en regionaal – de urgentie en de aanpak. Er is behoefte aan nieuwe kennis, andere competenties en innovatief vermogen. Bodem+ moet ervoor zorgen dat de juiste ervaring op de juiste plek terechtkomt. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen af dat zich in ons land bezighoudt met het saneren en beheren van verontreinigde locaties. Dat vraagt van Bodem+ om mensen binnen ons kennisintensieve netwerk met elkaar te verbinden. Dit alles uiteraard in goede en nauwe samenwerking met het Uitvoeringsprogramma bodemconvenant en onze netwerkpartners.

Ons werk in 2015

Het Werkprogramma 2015-2019 speelt in op de actualiteit. Er wordt volop rekening gehouden met de omgeving, de achtergronden en de ontwikkelingen in het bodemwerkveld en de rol van Bodem+ hierin. Hier kunt u online alvast ons jaarwerkplan 2015 bekijken. Wij kijken uit naar een constructieve samenwerking. In 2015 en natuurlijk de jaren daarna.