De juiste ervaring op de juiste plek

Met het vaststellen van het Werkprogramma 2015-2019 breekt er een nieuwe tijd aan voor Bodem+. We geven meer richting aan de rol van Bodem+ in de bodemwereld. Het gaat om goede verbindingen in het netwerk, om stimuleren en faciliteren en om kennisopbouw en -overdracht.   

Spoed en ondersteuning Uitvoeringsprogramma bodemconvenant. Lees meer in hoofdstuk 1

Ondersteuning STRONG en Omgevingswet. Lees meer in hoofdstuk 2

Afbouw ondersteuning bestaand beleid. Lees meer in hoofdstuk 3

Kennisopbouw en -overdracht. Lees meer in hoofdstuk 4

Uitvoering wettelijke taken. Lees meer in hoofdstuk 5  

Programmabeheer en totaaloverzicht. Lees meer in hoofdstuk 6