Hoofdstuk 1

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan 2021

Ondersteuning bodem in de Omgevingswet

Den Bosch

Toewerken naar invoering en implementatie van de Omgevingswet

Bodem+ is al jaren betrokken bij de totstandkoming en implementatie  van bodemwet en -regelgeving. We zetten ons werk voort, zodat bodem en ondergrond een integraal onderdeel van de Omgevingswet zal zijn. Hieronder een beeld van onze bijdrage in 2021.

Bodem wordt via een Aanvullingswet, een Aanvullingsbesluit- en een Aanvullingsregeling integraal onderdeel van de Omgevingswet. Werken met en in de geest van de Omgevingswet wordt de nieuwe norm. Steeds meer decentrale overheden verdiepen zich in de nieuwe systematiek van bodem in de Omgevingswet.

Omgevingsrecht

Geleverde hoofdproducten

In 2021 richten wij ons op:

a)       De ombouw van wettelijke instrumenten in het Digitale Stelsel van de Omgevingswet (DSO), zoals inbouw van het Meldpunt bodemkwaliteit;

b)       De actualisatie van de BoToVa-service;

c)       Het vraag gestuurd ondersteunen van provincies, waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten op de bodem en grondwatertaken onder de Omgevingswet;

d)       Het werken vanuit de vakgroep bodem, grondstoffen en grondwater onder het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).        

Wij leveren daarbij een actieve inbreng aan het gemeentelijke programma Bodembeheer van de Toekomst dat bijdraagt aan de implementatie van de Omgevingswet bij decentrale overheden.

Via het Informatiepunt Leefomgeving beantwoorden we vragen over de nieuwe en bestaande bodemregels. Daarnaast ontwikkelen we teksten voor de website van het Informatiepunt Leefomgeving waarin we uitleg geven over de nieuwe en bestaande bodemregels en de daarbij behorende ondersteunende instrumenten.

Wij ondersteunen vraag gestuurd provincies, waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten door middel van het verzorgen van presentaties, meedenken over de invulling van workshops en e-learnings en andere implementatieproducten. We werken daarbij zoveel mogelijk samen, zoals met Aan de slag met de Omgevingswet, de Regionale implementatie ondersteuning (RIO’s), de Werkgroep Bodem van gemeenten (WEB) en OmgevingsdienstNL.

Tot slot wordt het Besluit financiële bepalingen bodemsanering – de subsidieregeling die bedrijven stimuleert om te saneren- omgehangen naar een regeling onder de Kaderwet- en het Kaderbesluit subsidies van IenW. Deze subsidieregeling eindigt per 2025.

Voor de opgave ‘Ondersteuning bodem in de Omgevingswet’ hebben wij voor 2021 circa 1,4 fte aan capaciteit gepland.