Organisatie bodemtaken binnen Rijkswaterstaat-WVL

Alle werkzaamheden voor de gezamenlijke opdracht Bodem+, de ondersteuning van het Projectbureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) en inrichten van het van het Kenniscentrum Conventionele Explosieven zijn ondergebracht in de Rijkswaterstaat-afdeling Bodem en Ondergrond. Deze afdeling leent ook capaciteit uit aan de opdrachten het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, het programma Aan de Slag met de Omgevingswet, het Informatiepunt Leefomgeving en aan de RWS-afdeling Natuurlijk Circulair.

Alle werkzaamheden op het gebied van (water)bodem, grondstromen, grondstoffen en ondergrond voor de eigen uitvoeringsorganisatie van Rijkswaterstaat zijn ondergebracht in de afdeling Natuurlijk Circulair, waarmee nauw wordt samengewerkt. De werkzaamheden van die afdeling vallen buiten de scope van dit jaarwerkplan en onderstaande overzichten.

Overzicht van inzet capaciteit en middelen

In onderstaande tabellen is de inzet van capaciteit en middelen door Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond in 2021 samengevat, uitgesplitst naar de verschillende werkpakketten met verschillende financiers. 
 

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2021(DGRW), inclusief bekostiging doorlopende financiële verplichtingen van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2021(DGRW), inclusief bekostiging doorlopende financiële verplichtingen van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond
OnderwerpFteEuro (x 1000)
1. Wbb in Omgevingswet en bedrijvenregeling1,440
2. Nieuwe afspraken met andere overheden1100
3. Nieuwe afspraken, bodemverontreiniging150
4. Ondersteuning begeleiding sanering EMK-Stormpolder0,4-
5. Nieuwe afspraken monitoring0,5150
6. Bodemregelgeving, hergebruik7250
7. Overige bodemregelgeving350
8. Wettelijke taken RWS5300
9. Kennis en informatievoorziening, kennisoverdracht2,2150
10. Kennis en informatievoorziening, samenwerking0,7100
11. Kennis en informatievoorziening, bodeminformatiebeheer1300
12. Kennis en informatievoorziening, ondersteuning regio's1,2-
13. Kennis en informatievoorziening, internationaal0,530
14. Kennis en informatievoorziening, initiatief Bewust Bodemgebruik-100
15. Kennisgelden bodem in relatie tot nieuwe afspraken12.000
16. Grondwater1-
Totalen25,93.620
Programmabeheer-afdelingshoofd (gefinancierd door Rijkswaterstaat)10
Rijkswaterstaat Brontabel als csv (948 bytes)

Samenvatting andere opdrachten 2021, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+- opdrachtgevers

Samenvatting andere opdrachten 2021, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+- opdrachtgevers
OnderwerpFteEuro (x 1000)
DGRW: Programmabureau Basis Registratie Ondergrond (BRO)3-
DGRW: Deltaprogramma, Ruimtelijke adaptie2,9-
DGMI: Wettelijke taken Bssa +Wbm1,2540
Werken voor derden: internationaal0,1-
RWS: Landelijke taken Rijkswaterstaat (eigen RWS- uitvoering)1,1-
RWS: SLA Duurzame Leefomgeving1-
BZK: Aan de slag met de Omgevingswet0,5-
BZK: Kenniscentrum Conventionele Explosieven2,8500
Rijkswaterstaat Brontabel als csv (427 bytes)