Het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ heeft zijn weg gevonden binnen concrete projecten en activiteiten, zoals de tweefasenaanpak. Maar hoe verloopt dit in de praktijk? Het projectteam Renovatie A12 IJsselbruggen geeft antwoord op een aantal prangende vragen.

Wat houdt het project in?

Bij de Renovatie A12 IJsselbruggen werken Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Savera IJsselbruggen (Dura Vermeer en Hollandia Services) samen aan de renovatie van de 2 stalen IJsselbruggen in de A12 bij Arnhem. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit laswerkzaamheden aan de onderkant van de bruggen. We brengen bijna 2 km aan extra stalen balken aan om de bruggen te versterken, verbeteren ongeveer 2.000 bestaande lasverbindingen en vernieuwen onder andere 2 opleggingen en de inspectiepaden. Na de renovatie zijn de stalen A12 IJsselbruggen weer 30 jaar vrij van groot onderhoud.

Waarom is dit een bijzonder project?

A12 IJsselbruggen is het eerste grote tweefasenrenovatieproject van Rijkswaterstaat. Eind 2022 ging het project succesvol over van fase 1 (onderzoek en ontwerp) naar fase 2 (uitvoering). In 2024 ronden we de werkzaamheden aan de eerste brug af. In 2026 is het project klaar. Het project heeft een expliciete leeropdracht om ervaring op te doen met de tweefasenaanpak. In het leerplan staat dat we leerervaringen actief vastleggen en breed delen. Dat is de afgelopen jaren op allerlei manieren en verschillende momenten gebeurd: via verdiepende artikelen, projectvlogs, podcasts, presentaties en kennissessies, rondleidingen en bijeenkomsten, zoals een Community of Practice tweefasenaanpak.

Officiële start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de A12 IJsselbruggen

Hoe verloopt de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en markt?

Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen werken intensief samen, van ontwerp tot oplevering. De risico’s zijn van tevoren gezamenlijk geïnventariseerd en realistisch verdeeld. In fase 1 is de prijs voor uitvoering vastgesteld, na een intensief overlegtraject waarin openheid, vertrouwen en transparantie centraal stonden. De gezamenlijk vastgestelde aanneemsom markeerde het einde van fase 1 (onderzoek en ontwerp). In de zomer van 2022 werd groen licht gegeven op de uitvoeringsprijs en kon de uitvoering starten. Bijzonder is dat het gezamenlijke team van Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen zich vanaf het eerste moment in elkaars processen en belangen heeft verdiept. Hierdoor zijn de teamleden in staat om op te komen voor de belangen van de ander. Door deze solide basis is er vertrouwen dat we, ook als we iets onverwachts tegenkomen, dit samen kunnen oplossen.

‘De werkwijze was volledig of grotendeels nieuw voor veruit de meeste projectteamleden’

Wat zijn de belangrijkste leerpunten?

We hebben gemerkt dat het samenwerkingsproces niet altijd vanzelf gaat. Mensen hebben moeten wennen aan de nieuwe manier van (samen)werken. Het overbruggen van de cultuurverschillen, zowel tussen Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen als tussen de verschillende (onder)aannemers, was op bepaalde onderdelen en momenten lastig. Ons advies voor toekomstige tweefasenprojecten is om vanaf de start in te zetten op competentieontwikkeling en goede coaching, waarbij ook oog is voor teamleden die niet tot hun recht komen binnen een tweefasenaanpak.

Op het gebied van prijsvorming hebben we geleerd dat het belangrijk is om vooraf goed na te denken over het detailniveau van de raming en de daarvoor benodigde capaciteit. Het prijsvormingstraject heeft bij project Renovatie A12 IJsselbruggen veel inzet gevraagd van het projectteam.

Voor het ontwerp geldt dat ons ontwerpteam in fase 1 gesteld stond voor een aantal stevige uitdagingen, zonder het houvast van in beton gegoten eisensets. Het samen vaststellen en soms ontwikkelen van eisensets bleek een intensief traject, zowel qua tijd als qua afstemming. Het was voor het project wel een positief punt dat de eisen gezamenlijk besproken werden en dat er ruimte was om gemotiveerd af te wijken van het definitief ontwerp (DO), want zo hebben we steeds de best passende oplossing kunnen kiezen.

A12 IJsselbruggen

Wat is het mooiste dat je tot nu toe in dit project hebt meegemaakt?

Het mooiste dat we hebben meegemaakt, is dat we de (interne) stakeholders hebben kunnen informeren dat de werkzaamheden een jaar na de start van de renovatie nog steeds volgens planning verliepen en dat daarmee de oplevering van de eerste brug gepland staat voor het voorjaar van 2024. Een mooie mijlpaal, die veel vertrouwen geeft in deze vernieuwende manier van werken met de markt.

Benieuwd naar de ervaringen van andere projectteams met de tweefasenaanpak? Lees dan de verhalen van de projecten Vervanging en renovatie Tunnels A73 en de A27 Houten - Hooipolder elders in dit e-zine.

Welke tip wil je meegeven aan andere projecten?

Een tweefasenwerkwijze biedt volop ruimte om samen tot de beste oplossing te komen, maar gaat tegelijkertijd gepaard met onzekerheden. Juist daarom is het belangrijk om van tevoren projectdoelen en (tussentijdse) resultaten vast te leggen: waar werken we naartoe, wanneer doet wie wat en wie heeft daarbij welke rol? Zorg ervoor dat iedereen deze doelen kent, onderschrijft en ernaar handelt. Stuur hier ook op.