Het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ heeft zijn weg gevonden binnen concrete projecten en activiteiten, zoals de tweefasenaanpak. Maar hoe verloopt dit in de praktijk? Het projectteam Vervanging en Renovatie tunnels A73 geeft antwoord op een aantal prangende vragen.

Wat houdt het project in?

Bij het project Vervanging en Renovatie tunnels A73 gaat het om de vervanging van 10 tunneltechnische installaties en diverse civieltechnische werkzaamheden, waaronder het vervangen van asfalt, onderhoud aan de betonconstructies en herstel van schades.

Waarom is het een bijzonder project?

Bij het VenR-project tunnels A73 passen we de tweefasenaanpak toe. Het gaat om een Maintain Design Construct Maintain (MDCM) contract: een combinatie van een onderhoudscontract voor 5 jaar met daarin een vervanging en renovatie-opgave. Er hebben ook 2 belangrijke innovaties plaatsgevonden: in de tunnels is een boorrobot gebruikt en er is reflecterend asfalt met witte steenslag aangebracht. Dit asfalt heeft een langere levensduur, waarmee we een energiereductie realiseren. Daarnaast is het project bijzonder, omdat het een grote onderhoudsopgave is in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving van een van de belangrijkste netwerkschakels in Limburg.

Hoe verloopt de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en markt?

Het projectteam heeft vanaf het begin open en transparant gecommuniceerd met de omgeving

Door de aanpak van het project, onder meer met de tweefasenaanpak, is een uitgebreide samenwerking met de markt en met de belangrijkste stakeholders opgezet. Naast de goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en aannemers Croonwolter&dros en Ballast Nedam, werken we intensief samen met het bevoegd gezag, de veiligheidsregio en de betrokken wegbeheerders.

Het projectteam heeft vanaf het begin open en transparant gecommuniceerd met de omgeving. Daarmee is draagvlak gecreëerd met begrip voor tegenvallers en hinder. Ook hebben we risico’s en uitdagingen vooraf inzichtelijk gemaakt en besproken met de opdrachtnemer. Dit heeft discussie en contractuele issues gedurende de uitvoeringsfase voorkomen.

Een ander deel van het succes ligt in de hinderaanpak, die succesvol is uitgevoerd door middel van een netwerkaanpak, mobiliteitsmanagement en een communicatiestrategie. Hierdoor is het project tijdig, frequent en feitelijk positief op diverse lokale, regionale en landelijke mediakanalen belicht. Die hinderaanpak heeft tijdens de werkzaamheden in de zomer van 2023 bijgedragen aan een afname van de verkeersintensiteit met ongeveer 70%.

Toepassing van reflecterend asfalt in de Roertunnel en Tunnel Swalmen tijdens de tunnelrenovatie in de zomer van 2023

Wat is de grootste uitdaging bij dit project?

De werkzaamheden zijn buis voor buis uitgevoerd, waarbij steeds 1 buis beschikbaar was voor het verkeer en 1 buis gesloten voor de werkzaamheden. Het renoveren van een tunnel met deze uitvoeringsmethode zorgt voor veel technische uitdagingen. Ook het beperken van de verkeershinder om de regio bereikbaar te houden was een uitdaging.

Het project heeft veel media-aandacht gekregen, waardoor de hinder beperkt is gebleven

Wat zijn de belangrijkste leerpunten?

Het belangrijkste is tijdig en open communiceren met stakeholders en belanghebbenden. Dit creëert begrip en draagvlak gedurende het hele project. Een netwerkaanpak en open communicatie helpen daarbij.

Wat is het mooiste dat je tot nu toe in dit project hebt meegemaakt?

Heel bijzonder is dat we van bestuurders en stakeholders complimenten hebben gekregen over de hinderaanpak. Zo heeft het project veel gratis media-aandacht gekregen (in beeld en geluid). Dit heeft ertoe geleid dat de hinder beperkt is gebleven. Zo blijkt maar weer dat tijdig en open communiceren met stakeholders en belanghebbenden zorgt voor begrip en draagvlak.

Benieuwd naar de ervaringen van andere projectteams met de tweefasenaanpak? Lees dan de verhalen van de projecten Renovatie A12 IJsselbruggen en A27 Houten - Hooipolder elders in dit e-zine.

Welke tip wil je meegeven aan andere projecten?

Wees open en transparant. Betrek en informeer de omgeving tijdig. Plan ruim om tegenvallers op te vangen: beter eerder dan gepland open dan langer dan aangekondigd dicht. En gebruik de nieuwswaarde van het project – het toepassen van innovaties, resultaten & successen – om aandacht op het project en de hinderopgave te vestigen en houden.