Een van de doelen van de transitie naar een vitale infrasector is een betere samenwerking binnen de infrasector. Dat vraagt om een andere houding, ander gedrag, andere relaties tussen mensen. Mede om die reden is rond 2019 de Gideonsbende ontstaan, een club met voortrekkers van zowel marktpartijen als Rijkswaterstaat.

Ajold Muntinghe, directeur productie- en projectmanagement Rijkswaterstaat GPO
Harold Kreeft, directeur verwerving centrale projecten Heijmans Infra

De Gideonsbende, een gezelschap van ruim 20 professionals, komt regelmatig bij elkaar, ontwikkelt ideeën, confronteert en zoekt oplossingen. Ajold Muntinghe, directeur productie- en projectmanagement bij Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO), is actief lid van de Gideonsbende. Hij legt uit: ‘Wat wij proberen te doen is, samenwerken en ideeën uitwisselen vanuit de inhoud, vanuit vertrouwen en vanuit gezamenlijke uitdagingen: hoe realiseren we een vitale infrasector, met effectieve oplossingen én met voldoende personeel?’

Gesprekken met effect

Muntinghe vertelt dat er elk jaar meerdere sessies zijn. ‘Zeker het eerste jaar hebben we soms forse gesprekken gevoerd, waarin we van beide kanten onze vooroordelen hebben benoemd en waarin iedereen ook is uitgedaagd om transparant te zijn over zijn eigen belang. Die gesprekken hebben effect gehad. We praten inmiddels in en rond projecten steeds vaker over meer specifieke thema’s en kijken ook steeds meer naar de inhoud zelf: we kijken samen naar een bouwtekening, hebben overleg over funderingen, over wapeningen!’

Elkaar beter begrijpen

Ook Harold Kreeft, directeur verwerving centrale projecten bij Heijmans Infra, is vanaf het begin betrokken bij de Gideonsbende. ‘Het is een interessante zoektocht’, vertelt hij. ‘Alleen al het feit dat we elkaar als marktpartijen en Rijkswaterstaat ontmoeten helpt enorm, heb ik gemerkt. Voor mij is een belangrijke opbrengst van de Gideonsbende dat we elkaar beter begrijpen. Hoe werkt budgetbepaling bij Rijkswaterstaat? Waarom wordt soms zo hard gestuurd op vaste budgetten? Maar ook in praktische zin levert het genoeg op: we hebben onder de vlag van de Gideonsbende bijvoorbeeld de serious game tweefasenaanpak ontwikkeld. Hierbij oefen je samen in een virtuele setting met de inrichting van tweefasenprojecten. Dat spel heb ik ook meegenomen naar Heijmans zelf. Daar gebruik ik het met collega’s.’

‘We hebben geïnvesteerd in meer leiderschap en draagvlak binnen de organisaties’

Leren en creëren

De Gideonsbende is bedoeld om te leren, om een nieuwe cultuur van constructieve samenwerking te creëren. Wat waren voor beiden de mooiste leerervaringen in 2023? Kreeft heeft veel opgestoken van een sessie over de leerervaringen bij samenwerkingscontracten van de gemeente Amsterdam en waterschappen. ‘Wat me hier, los van de inhoud, van is bijgebleven is hoe diep de cultuurverschillen en de vooroordelen tussen marktpartijen en opdrachtgevers zijn. Ik zag mensen met een positieve insteek, die frustraties kenden en zich daar ook kwetsbaar in toonden, maar die toch doorgaan. Mijn les: werken aan cultuur, investeren in samenwerking vraagt om een lange adem.’ Muntinghe ziet, terugblikkend op 2023, een aantal hoogtepunten. ‘Er waren verschillende inspiratiesessies, en we hebben geïnvesteerd in meer leiderschap en draagvlak binnen de organisaties. Zeker zo belangrijk zijn de niet-meetbare uitkomsten. Die zitten in nog betere onderlinge relaties, in het ontwikkelen van partnerships.’

Snel starten met VenR-opgave

In 2024 blijft Muntinghe zich inzetten voor de Gideonsbende. Zijn thema voor het komende jaar: ‘We moeten zo snel mogelijk starten met de VenR-opgave. We zitten in Nederland met kunstwerken uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, die echt aan vervanging en rennovatie toe zijn. Natuurlijk ligt de bal hier primair bij Rijkswaterstaat, maar we hebben ook de markt keihard nodig. We moeten samen op zoek naar manieren om het realiseren van de VenR-opgave voor beide partijen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De reflectieve gesprekken die we in de Gideonsbende voeren over welke veranderingen nodig zijn in onze organisaties kunnen daar enorm bij helpen.’

Gezamenlijk opleidingsplatform

Ook Kreeft heeft een duidelijke ambitie: samen leren. ‘Adviseurs, aannemers, Rijkswaterstaat: iedereen leert het vak binnen de eigen silo’s. Maar in de echte wereld moet je meteen samenwerken. Dat begint al bij de projectstart. Hier kijkt iedereen elkaar nu aan: samenwerken, hoe doe je dat eigenlijk? Er wordt, met dank aan BOB-KOB en Neerlands diep, onder de noemer “Verbinders” verkend of we kunnen komen tot een gezamenlijk opleidingsplatform voor de infrasector. Met een gezamenlijke leeromgeving waarin iedereen – los van de directe belangen bij afzonderlijke projecten – kan leren samenwerken. Ik wil me inzetten voor het verder uitbouwen van dat platform, zodat we gaan leren over de silo’s heen. Dat zorgt niet alleen voor betere samenwerking, het draagt ook direct bij aan een vitale infrasector waar mensen graag in werken.’