Het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ heeft zijn weg gevonden binnen concrete projecten en activiteiten, zoals de tweefasenaanpak, Maar hoe verloopt dit in de praktijk? Het projectteam A27 Houten - Hooipolder geeft antwoord op een aantal prangende vragen.

Wat houdt het project in?

Het is een complex project, ook door de zeer slechte, slappe ondergrond

De verbetering van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder is een omvangrijk project. Op een traject van 47 km vernieuwen we 3 grote bruggen (de Hagesteinsebrug, de Merwedebrug en de Keizersveerbrug) en verbreden we de Houtensebrug. Daarnaast worden ongeveer 60 andere kunstwerken aangepast of vernieuwd. Ook krijgt de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder een upgrade en wordt deze gedeeltelijke verbreed. Knooppunt Hooipolder krijgt een nieuwe verbindingsboog en een nieuwe gebiedsontsluitingsweg en er komt een ontsluiting voor het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar. Hiermee maken we de A27 veiliger en toekomstbestendig.

Waarom is het een bijzonder project?

Het is een complex project qua techniek en fasering. Niet alleen door de vervanging van 3 grote bruggen, maar ook door de zeer slechte, slappe ondergrond. Ook is het project complex vanwege de grote omvang. Het project is daarom opgeknipt in 2 contracten (contract Noord en contract Zuid), die allebei dienen als pilot voor de tweefasenaanpak. Concreet werken we met een hybride tweefasenaanpak, wat betekent dat de contracten bestaan uit tweefasenonderdelen én reguliere onderdelen. Dit vraagt om een ander soort samenwerking: samen met de gecontracteerde aannemerscombinaties trekken we op in het ontwerpproces. Wat het project ook bijzonder maakt, is dat er in de omgeving weinig alternatieve routes zijn. Dit betekent dat de winkel open moet blijven terwijl er gebouwd wordt en dat de hinder jarenlang aanzienlijk zal zijn.

Keizersveerbrug

Hoe verloopt de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en markt?

Uiteindelijk wil iedereen, ook de omgeving en gebruikers, van dit project een succes maken

Rijkswaterstaat voert de verbetering van de A27 Houten - Hooipolder uit met 2 aannamerscombinaties: De Groene Waarden voor contract Noord en ALSÉÉN voor contract Zuid. Dit gebeurt uiteraard binnen de contractueel afgesproken verantwoordelijkheden. Samen maken we ontwerpkeuzes en denken we na over optimalisaties en risicobeheersing  en -verdeling. Dit vergt naast een andere houding en gedrag ook om kennis over ontwerp, techniek en uitvoering aan de kant van Rijkswaterstaat. En vanuit de markt om verdieping in het politieke proces en om onderbouwing van planning en kosten.

De tenders van contract Noord en contract Zuid zijn inmiddels afgerond, mede dankzij inspanningen van de (politieke) top. Uiteindelijk wil iedereen, ook de omgeving en gebruikers, van dit project een succes maken. Natuurlijk zal het pad ernaartoe hobbels en obstakels kennen, maar met het doel voor ogen, gaan we zeker succesvol zijn. Daarbij is het onze ambitie om een betrouwbare en voorspelbare uitvoeringsorganisatie te zijn.

Wat is de grootste uitdaging bij dit project?

De grote omvang en de hoeveelheid elementen en daarmee de grote hoeveelheid mensen die werken aan het project. Ook de financiële beheersbaarheid is een belangrijk punt. En natuurlijk de mate van hinder die we gaan veroorzaken tijdens de werkzaamheden.

Merwedebrug

Wat zijn de belangrijkste leerpunten?

De mensen maken dit een prachtig project

Een zeer groot contract als contract Zuid zouden we nu waarschijnlijk opdelen in enkele grote, maar behapbare contracten en dus in enkele aanbestedingen. Wat zeker wél zou doorgaan, is de tweefasenaanpak voor een aantal onderdelen en de openheid en manier waarop de tenders van beide contracten zijn verlopen. Leerpunt is verder dat we vooraf aan alle betrokkenen een tweefasentraining zouden geven, zodat alle medewerkers leren wat een tweefasenaanpak vergt qua houding, gedrag en samenwerking.

Wat is het mooiste dat je tot nu toe in dit project hebt meegemaakt?

Naast de technisch-inhoudelijke uitdagingen en de omvang, is de samenwerking en het samen met marktpartijen werken aan 1 doel fantastisch. De mensen maken dit een prachtig project.

Benieuwd naar de ervaringen van andere projectteams met de tweefasenaanpak? Lees dan de verhalen van de projecten Renovatie A12 IJsselbruggen en Vervanging en renovatie Tunnels A73 elders in dit e-zine.

Welke tip wil je meegeven aan andere projecten?

Heb oog voor de menselijke maat en sta stil bij de elementen die automatisch goed lijken te gaan. Het A27-project is zo groot dat je continu bezig kunt zijn met zaken die bijsturing behoeven, maar realiseer je ook dat er heel veel goed gaat: de transitiefase, de conditioneringswerkzaamheden, de omgeving, maar ook de reguliere delen, de omgang met veiligheid, allerlei onderdelen die niet gedaan worden met de tweefasenaanpak. Waardeer dat en heb daar ook aandacht voor.