Resultaten

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat & 04

Wat ligt er klaar om de transitie verder te brengen?

Ook na 2023 gaat de transitie naar een vitale infrasector door

Ook na 2023 gaat de transitie naar een vitale infrasector door. Rijkswaterstaat en de markt blijven samen werken aan het verbeteren van de drie condities: goede samenwerking waarin ieders expertise wordt benut om de opgave te realiseren, een financieel gezonde sector waarin projectrisico’s goed worden beheerst en ruimte voor innovatie en leren. Een aantal handige en praktische documenten helpt nu al bij concrete stappen naar een vitale sector. Een overzicht van wat klaarligt.

↓ Scroll verder ↓

Inspiratiedocument ‘Het enkelvoudig team’

De opgave centraal, meer efficiency, relationeel samenwerken en het vergroten van het werkplezier zijn belangrijke redenen om na te denken over de organisatie en de uitvoering van projecten. In een aantal projecten werken Rijkswaterstaat en marktpartijen daarom met een nieuwe vorm van samenwerking: het enkelvoudig Integraal Project Managementteam. Medewerkers van marktpartijen en Rijkswaterstaat werken in dit enkelvoudige IPM-team als 1 team samen bij het uitvoeren van een project. Het uitgangspunt is om elke functie maar 1 keer in te vullen. In het inspiratiedocument ‘Het enkelvoudig team’ wordt de opgedane kennis en ervaring gedeeld. Het boekje is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de betekenis en werking van een enkelvoudig IPM-team in de praktijk of die deze werkwijze wil toepassen in het eigen project.

↓ Scroll verder ↓

Visie ‘Gelijkwaardig Samenwerken 2.0’

Rijkswaterstaat werkt aan de doorontwikkeling van prestatiecontracten naar BasisOnderhouds-Contracten (BOC’s). De basis van deze nieuwe contracten is een andere risicoverdeling tussen markt en Rijkswaterstaat en een moderne manier van onderling samenwerken. In de visie ‘Gelijkwaardig Samenwerken 2.0’ is uitgewerkt hoe samenwerking in de huidige prestatiecontracten, de toekomstige BOC’s en andere onderhoudscontracten vorm kan krijgen. Het visiedocument is bedoeld ter inspiratie én om in de assetmanagementketen met elkaar in gesprek te gaan over hoe samenwerking op basis van gelijkwaardigheid kan worden vormgeven. Daarom is de visie verrijkt met vragen die kunnen helpen in het gesprek met ketenpartners of die zelfreflectie kunnen stimuleren. De bedoeling is om deze visie sowieso ter hand te nemen bij het voorbereiden, aanbesteden en realiseren van nieuwe onderhoudscontracten. Daarnaast is de visie toepasbaar bij bestaande, lopende (aanleg- en onderhouds-)contracten.

↓ Scroll verder ↓

Boekje ‘Programmeren bij RWS: dat gaat zo!’

Een goede samenwerking begint bij een goed gesprek. Rijkswaterstaat en marktpartijen werken nauw samen aan het onderhoud van (vaar-)wegen, bruggen, viaducten, sluizen en andere grote en kleine projecten. En hoewel Rijkswaterstaat en de politiek uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de budgetten en programmering van wat wordt aangepakt, spelen ook marktpartijen een belangrijke rol. Het gesprek over die afweging is echter lastig als je elkaars taal niet spreekt en processen niet kent. Daarom ontwikkelden Wilhelm van Eeken (Van Doorn Buitenruimte) en Arnoud de Kruijf (Rijkswaterstaat) het boekje ‘Programmeren bij RWS: dat gaat zo!’. Met handvatten én een verklarende woordenlijst om marktpartijen en collega’s bij Rijkswaterstaat mee te nemen in een van de meest complexe processen bij Rijkswaterstaat: de programmering van onderhoud.

↓ Scroll verder ↓

Handreiking tweefasenaanpak

In de transitie naar een vitale infrasector werken Rijkswaterstaat en marktpartijen aan nieuwe vormen van projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Een voorbeeld hiervan is de tweefasenaanpak. Deze aanpak heeft als doel om het risicoprofiel van projecten te verkleinen, zodat Rijkswaterstaat en marktpartijen minder geconfronteerd worden met verrassingen in de uitvoeringsfase. In afstemming met de markt is de tweefasenaanpak verder uitgewerkt en vastgelegd in een handreiking ‘Toepassing 2-fasen aanpak bij Rijkswaterstaat projecten’, waarbij gebruik is gemaakt van de leerervaringen uit de lopende experimentprojecten. De handreiking heeft als doel projectteams die deze aanpak gaan toepassen op weg te helpen en draagt daarmee bij aan een uniforme werkwijze binnen deze projecten. Het is daarmee een volgende stap op weg naar een vitale infrasector.

↓ Scroll verder ↓

Uitgave 'Samenwerken In Onderhoud'

De opgave van Rijkswaterstaat is om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Duurzaamheid, klimaatneutraliteit en optimaal gebruik van digitalisering vragen om een andere manier van werken en andere afspraken met elkaar en de markt. Ook de manier waarop Rijkswaterstaat onderhoud inkoopt, verandert. Daarom ontwikkelen we de onderhoudscontracten door. De door het bestuur van Rijkswaterstaat vastgestelde Samenwerken In Onderhoud (SIO)-aanpak draagt bij aan de doelstellingen van assetmanagement, ketensamenwerking en de beheersing van de kwaliteit van het onderhoud en daarmee dus de kwaliteit van ons areaal. De uitgave ‘Samenwerken in Onderhoud’ gaat hier dieper op in.

↓ Scroll verder ↓

Handreiking portfolioaanpak

Een andere vernieuwende aanpak die onder de vlag van het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ is ontwikkeld, is de contractuele portfolioaanpak. Deze aanpak is ontwikkeld om voordelen te behalen door het herhaald uitvoeren van soortgelijke werken door dezelfde (combinatie van) opdrachtnemer(s). Zo kunnen we het leereffect van project naar project vergroten en worden investeringen in innovatie en standaardisatie rendabel. Voor het werken met de portfolioaanpak heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met de markt een handreiking opgesteld, waarin we beschrijven hoe het werkt en welke vormen er mogelijk zijn. De laatste versie van de handreiking verschijnt begin 2024 op www.vitaleinfrasector.nl. Wilt u hiervan een automatische melding ontvangen, klik dan hier.