Landelijke taken Rijkswaterstaat

Bodem+ voert voor de eigen Rijkswaterstaat-organisatie de zogenaamde landelijke taken uit, met advisering aan regionale diensten, projectorganisaties en programma's (zoals Ruimte voor de Rivier). Ontwikkeling van kaders, kennis en innovaties voor grondstromen, baggerspecie, grondwater, (water)bodem en ondergrond wordt steeds meer benaderd vanuit een integraal perspectief op de doelen van Rijkswaterstaat: droge voeten, schoon water, mobiliteit en duurzame leefomgeving.

Bodem+ ontwikkelt kaders en richtlijnen die bijdragen aan risicobeheersing. Denk aan Werkwijzer Aanleg, richtlijnen voor omgaan met reststoffen die overblijven bij de verbranding van afval in een afvalenergiecentrale (AEC bodemas), en aan een kader voor afstromend wegwater/bermgrond. We dragen ook bij aan uitvoerbaarheidstoetsen en aan verbetermaatregelen voor het proces Kennis en Netwerkkwaliteit. Dat doen we door bijdragen te leveren aan netwerkbeheervisie voor het aspect bodem en ondergrond.

Advisering Rijkswaterstaat-processen

We dragen bij aan verbetermaatregelen van andere processen, met name op het terrein van Aanleg en Onderhoud en Omgevings- en Assetmanagement. Bodem+ houdt zich dan bezig met zaken als risicogestuurd kwaliteitsmanagement op portfolioniveau, integraal programmeren, landelijke monitoring IBC-werken (Isoleren-Beheren-Controleren), bodemassen en uniforme areaalinformatie. Verder dragen we bij aan voortoetsen bodem en grondwater.

Kennisnetwerken

Bodem+ zet zich in bij het ontwikkelen en toepassen van kenniscommunities op het gebied van (water)bodem, grondverzet, bouwstoffen, grondwater en leefomgeving; wij zorgen voor de verbinding tussen uitvoering/beheer en beleid en kennis.

Kennis voor de primaire processen

Aandachtspunt voor komend jaar is kennis voor de primaire processen (KPP). Oftewel, vraagarticulatie van de kennisbehoefte in primaire processen, gericht op een efficiënte en duurzame uitvoering van aanleg, beheer en onderhoud. Om precies te zijn, op het gebied van gebruik van of omgang met (water)bodem, grondwater, ondergrond, bouw- en grondstoffen.

Voor eigen uitvoering Rijkswaterstaat hebben wij voor 2016 in totaal 12 fte aan capaciteit gepland.