5 belangrijke opgaven

In 2016 wordt veel van Rijkswaterstaat Bodem+ en zijn opdrachtgevers en klanten gevraagd. We ronden diverse grote projecten af en starten gelijktijdig nieuwe projecten en programma's.

De vijf opgaven

  1. Bodem+ biedt ondersteuning aan de afronding en eindevaluatie van het huidige Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2009-2015. Ondertussen werken we aan de inrichting en opstart van een nieuw Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020, waarin ook het bedrijfsleven betrokken is.

  2. Ondersteuning van ombouw van de huidige bodem wet- en regelgeving naar de Omgevingswet en onderliggende besluiten. Onderdeel daarvan is de afronding van het verbetertraject Besluit bodemkwaliteit en kwaliteitsborging bodembeheer.

  3. Ondersteuning bij de afronding van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) en inrichting en opstart van een geïntegreerd uitvoeringsprogramma binnen het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020. Onderdeel daarvan is de formele beleidsevaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergie.

  4. Inrichting van een programma Natuurlijk Kapitaal, dat zich richt op een meer duurzaam gebruik van het natuurlijk kapitaal, het leggen van verbindingen met de circulaire economie (ketens sluiten) en het laten zien van concrete voorbeelden hiervan.

  5. Vraaggestuurde richting van ons werk ten dienste van eigen uitvoeringsprojecten door Rijkswaterstaat, waarbij we de ondersteuning in zowel planvormings- als uitvoeringsfase zullen versterken. Ook willen we onze adviezen meer richten op verduurzaming van de eigen uitvoering om zo een actieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelen van de hele Rijkswaterstaat-organisatie.

Samenwerking en vertrouwen

5 flinke opgaven, die ons team van ervaren- en professionele adviseurs met vertrouwen tegemoet ziet. Dat is te danken aan de samenwerking met onze opdrachtgevers, klanten en kennisinstituten. We werken onder andere intensief samen met Deltares en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het nieuwe Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond, Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en onze partners in het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond.