Hoofdstuk 8

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Programmabeheer en totaaloverzicht

Illustratie Bodem+ blauw

Afbouw van Programmabeheer

Op het gebied van Programmabeheer streeft Bodem+ naar een verdere afbouw van capaciteit. Specifieke doelen voor 2016 zijn het verder inrichten van (financiële) sturingsinformatie volgens systematiek van Rijkswaterstaat en het volledig aansluiten bij het inkoopproces van Rijkswaterstaat, inclusief de contractvorming.

Overzicht van inzet capaciteit en middelen

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+-opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma (UP) Bodemconvenant

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+-opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma (UP) Bodemconvenant
OnderwerpFteEuro (x 1000)
Opgave spoed en UP Bodemconvenant51.050
Ondersteuning STRONG en Omgevingswet9,5225
Afbouw ondersteuning bestaand beleid3350
Kennisopbouw en -overdracht11,5750
Uitvoering wettelijke taken3230
Programmabeheer30
Totalen352.605

NB: Het projectmiddelenbudget voor 2016 bedraagt 1,6 miljoen euro. In verband met dynamiek door het jaar heen is gekozen voor een beperkte 'overprogrammering'. Gestuurd wordt op het afgesproken budget zoals goedgekeurd in het Opdrachtgeversoverleg van Bodem+.

Brontabel als csv (280 bytes)

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers
OnderwerpFteEuro (x 1000)
DGMI: VANG III: Natuurlijk Kapitaal7760
DGMI: VANG IV: Coördinatie Normalisatie - Certificering - Accreditatie bodembeheer0,576
RWS: Eigen uitvoering Rijkswaterstaat121.125 (+ inkomsten Azure)
DGRW: Slimme en gezonde stad0,670
Werken voor derden: internationaal0,2 á 0,30
Brontabel als csv (319 bytes)
H8_2