Werkprogramma 2016

Het jaarwerkplan 2016 geeft op hoofdlijnen de toekomstplannen weer van Rijkswaterstaat Bodem+, en schetst enkele ontwikkelingen. Het huidige Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2009-2015 ronden we af en ondertussen starten we met het nieuwe Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond voor de periode 2016-2020. In het nieuwe uitvoeringsprogramma, dat inspeelt op de beleidstransitie en verdergaande decentralisatie, is ook het bedrijfsleven betrokken.

Ons werk in 2016. Lees meer in de inleiding

Spoed en ondersteuning Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant. Lees meer in hoofdstuk 1

Ondersteuning STRONG en Omgevingswet. Lees meer in hoofdstuk 2

Afbouw ondersteuning bestaand beleid. Lees meer in hoofdstuk 3

Kennisopbouw en -overdracht. Lees meer in hoofdstuk 4

Uitvoering wettelijke taken. Lees meer in hoofdstuk 5

Koepelprogramma VANG III: Natuurlijk Kapitaal. Lees meer in hoofdstuk 6

Eigen uitvoering Rijkswaterstaat. Lees meer in hoofdstuk 7

Programmabeheer en totaaloverzicht. Lees meer in hoofdstuk 8