Organisatie bodemtaken binnen Rijkswaterstaat-WVL

Alle werkzaamheden voor de gezamenlijke opdracht Bodem+, de ondersteuning van het Projectbureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) en inrichten van het van het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten zijn ondergebracht in de Rijkswaterstaat-afdeling Bodem en Ondergrond. Deze afdeling leent ook capaciteit uit aan de opdrachten het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, het programma Aan de Slag met de Omgevingswet, het Informatiepunt Leefomgeving en aan de RWS-afdeling Natuurlijk Circulair.

Alle werkzaamheden op het gebied van (water)bodem, grondstromen, grondstoffen en ondergrond voor de eigen uitvoeringsorganisatie van Rijkswaterstaat zijn ondergebracht in de afdeling Natuurlijk Circulair, waarmee nauw wordt samengewerkt. De werkzaamheden van die afdeling vallen buiten de scope van dit jaarwerkplan en onderstaande overzichten.

Overzicht van inzet capaciteit en middelen

In onderstaande tabellen is de inzet van capaciteit en middelen door Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond in 2022 samengevat, uitgesplitst naar de verschillende werkpakketten met verschillende financiers.

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2022 voor gezamenlijke Bodem+-opdracht (gefinancierd door IenW-DGWB afdeling Bodem en Ondergrond)

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2022 voor gezamenlijke Bodem+-opdracht (gefinancierd door IenW-DGWB afdeling Bodem en Ondergrond)
OnderwerpFteEuro (x 1000)
1. Wettelijke taken en instrumenten7600
2. Bestuurlijke afspraken bodem1,5240
3. Grondwater10
4. Ondergrond2,475
5. Bodemkwaliteit5,4265
6. Normdocumentcommissies bodemkwaliteitszorg30
7. Beleidsimplementatie en voorlichting bodem en ondergrond2,1300
8. Opkomende stoffen bodem2,50
Totalen24,91.480
Programmabeheer-afdelingshoofd (gefinancierd door Rijkswaterstaat)10
Brontabel als csv (427 bytes)

Samenvatting andere opdrachten 2022 (NIET gefinancierd door IenW-DGWB afdeling Bodem en ondergrond)

Samenvatting andere opdrachten 2022 (NIET gefinancierd door IenW-DGWB afdeling Bodem en ondergrond)
OnderwerpFteEuro (x 1000)
DGRW: Programmabureau Basis Registratie Ondergrond (BRO)2-
DGRW: Deltaprogramma, Ruimtelijke adaptie3,1-
DGMI: Wettelijke taken Bssa +Wbm1,2540
RWS: Landelijke taken Rijkswaterstaat (eigen RWS- uitvoering)0,5-
RWS: SLA Duurzame Leefomgeving0,5-
BZK: InformatiePunt Leefomgeving Aan de Slag met de Ow4,2-
BZK: Kenniscentrum Conventionele Explosieven (in oprichting, offertetraject loopt nog)2,7500
Brontabel als csv (447 bytes)