Integraler vernieuwd bodembeleid

Dit jaarwerkplan 2022 geeft op hoofdlijnen onze toekomstplannen weer en schetst daarnaast enkele ontwikkelingen. In 2021 werkte de Taskforce versterking bodemstelsel aan adviezen voor verbetering en versterking van het stelsel tot kwaliteitsborging in bodembeheer. Begin 2022 zullen er nieuwe bestuurlijke afspraken tussen overheden worden gemaakt voor Bodem en Grondwater. In 2022 zal Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond het accent verschuiven naar het implementatieprogramma die aan de slag gaat met de verbetervoorstellen. Ook zetten we de eerste helft van 2022 accent op de ombouw van enkele instrumenten om deze tijdig ‘Omgevingswet-proof’ te maken. De tweede helft van 2022 staat vermoedelijk in het teken van vragen over bodemregels in de Omgevingswet en ondersteuning van implementatie daarvan.

Ons werk in 2022

Lees meer in de inleiding 

Professionele uitvoering wettelijke taken
Lees meer in hoofdstuk 1

Bestuurlijke afspraken bodem.
Lees meer in hoofdstuk 2

Grondwater en ondergrond.
Lees meer in hoofdstuk 3

Bodemkwaliteit en normdocumentcommissies.
Lees meer in hoofdstuk 4

Voorlichting bodem en ondergrond.
Lees meer in hoofdstuk 5

Ondersteuning Basis Registratie Ondergrond
Lees meer in hoofdstuk 6

Ondersteuning Deltaprogramma en Nationaal Programma Bodemdaling
Lees meer in hoofdstuk 7

Aan de slag met de Omgevingswet
Lees meer in hoofdstuk 8

Uitvoering Kenniscentrum Ontplofbare oorlogsresten

Lees meer in hoofdstuk 9

Programmabeheer en totaaloverzicht. 

Lees meer in hoofdstuk 10