In 2016 begon Rijkswaterstaat samen met Natuurmonumenten en Boskalis aan de aanleg van Marker Wadden. Eerst waren alleen randen van zand en slib te zien, maar inmiddels is het gebied uitgegroeid tot een grote natuur archipel.

Midden in het Markermeer verrezen 7 eilanden waar de natuur vrij haar gang kan gaan: Marker Wadden. Een plek met meer dan 200 verschillende vogelsoorten en talloze andere dieren. En met planten die al tijdenlang nergens anders in Nederland te vinden zijn. Écht unieke natuur dus. 

Wil je weten hoe het er daar uitziet als je er rondloopt? Projectdirecteur Roel Posthoorn en assetmanager Ben Viveen nemen je mee naar 1 van de 7 bijzondere eilanden en vertellen je er alles over! 
 

(Vogels zitten in het riet. Roel Posthoorn:)

VOGELGELUIDEN

ROEL POSTHOORN: Hier zit 'n prachtige groep baardmannetjes,
boven in het riet, ze zijn rietzaadjes aan het eten.
Dat baardmannetje is een heel bijzondere vogel,
heel kenmerkend van Marker Wadden.
Ons beeld was als je omringd wordt door de vogels
en hier gewoon mag zijn, te gast in de natuur, dat zou heel mooi zijn.
Dat is wel gelukt, ja.
VOICE-OVER: Van 2016 tot 2022 legde Rijkswaterstaat
samen met Natuurmonumenten en Boskalis
dit nieuwste stukje Nederland aan: Marker Wadden,
een grote natuurarchipel midden in het Markermeer.
BEN VIVEEN: Voor het bouwen van die eilanden
hebben we eerst randen gemaakt van zand,
binnen die zandranden hebben we slib gestort.
Dat slib hier blijkt juist een hele goede voedingsstof te zijn,
de vogels broeden er graag.
Maar binnen dat slib blijken ook nog heel veel zaadjes te zitten,
dus er zijn planten naar boven gekomen die we ook heel lang niet gezien hadden.
We krijgen echt de oude moerasnatuur hier weer terug.
POSTHOORN: Marker Wadden werkt als een tierelier, zou je kunnen zeggen.
Ik geloof dat er al meer dan tweehonderd vogelsoorten geteld zijn hier.
Veel vogelsoorten die ook in grote aantallen hier broeden.
Met Marker Wadden wilden we ook kijken
of we die visstand een stap vooruit zouden kunnen helpen.
De natuur komt hier tot bloei.
Dat heeft natuurlijk een positief effect op de waterkwaliteit van het Markermeer,
dus het werkt op die manier door.
VOICE-OVER: De werkzaamheden aan Marker Wadden zijn nog niet klaar.
VIVEEN: Het was de bedoeling
om vijf eilanden te bouwen, die zijn in 2020 opgeleverd.
Daarna kwam er geld beschikbaar om nog twee extra eilanden te bouwen,
en dan hebben we dus zeven eilanden.
VOICE-OVER: Na deze uitbreiding bestaat Marker Wadden
uit een 1.300 hectare groot natuurgebied.

(Mensen maken een wandeling.)

VIVEEN: Ik ben zelf heel erg trots op het project nu ook,
dat je ziet dat er een stukje nieuw Nederland gemaakt is,
dat is toch wel iets waar ik heel blij mee ben.
POSTHOORN: Als ik over de toekomst nadenk,
dan hoop ik dat deze eilanden zich verder ontwikkelen.
Over vijf of tien jaar zal het hier nog veel groener zijn.
Het is een mooie plek geworden, mooi voor de vogels,
maar ook mooi voor ons mensen.
VOICE-OVER: Kennis die hier wordt opgedaan
op het gebied van bouwen met de natuur, kan breder worden ingezet
om ons land duurzaam en met oog voor de natuur in te richten.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/marker-wadden. Een productie van Rijkswaterstaat in samenwerking met Natuurmonumenten. Copyright 2023. Beeld: Cees van Kempen en Natuurmonumenten.)

STILTE

Wil je meer weten over de natuur op Marker Wadden? Lees dan het artikel 'Het is hier on-Nederlands open'.