Rijkswaterstaat werkt aan een hoofdwegennet waarop weggebruikers vlot en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Dat doen we met aanleg, verkeersmanagement en slimme mobiliteitsoplossingen. Het opknappen van wegen, bruggen en viaducten met zo min mogelijk hinder wordt een steeds grotere uitdaging.

De files die in 2020 als sneeuw voor de zon verdwenen, keerden na het opheffen van de corona-lockdown in maart 2022 razendsnel weer terug. In 2022 hebben alle weggebruikers 67,4 miljard voertuigkilometers afgelegd op het rijkswegennet. Dat is 5,9% meer dan in 2021. Hoewel nog altijd veel mensen thuiswerken, is het personen- en goederenvervoer dus toch weer gegroeid. De verwachting is dat die groei ook op de langere termijn aanhoudt. 

Ook in 2022 stonden we voor de uitdaging om met een doordachte onderhoudsaanpak en slim verkeersmanagement het verkeer goed in beweging te houden. In 2022 is in totaal 13,2 km aan nieuw aangelegde verkeersstroken opgeleverd. 3 nieuw aangelegde wegdelen zijn officieel geopend: de extra rijstroken op de A20 tussen het Kethelplein en Vlaardingen in beide richtingen en die op de A16/N3 Dordrecht-Willemsdorp richting het noorden.

De afgelopen jaren lagen veel projecten stil door het stikstof-vraagstuk

Grote onderhoudsopgave

Sinds enkele jaren werken we aan het vervangen en renoveren van de vele snel verouderende bruggen, tunnels, sluizen en viaducten in het hoofdwegennet. Maar de afgelopen jaren lagen veel projecten, vooral aan wegen, stil door het stikstofvraagstuk. In juni 2022 werd duidelijk welke projecten voorlopig kunnen doorgaan. Bovendien heeft het kabinet extra budget vrijgemaakt voor de instandhouding van de infrastructuur voor de komende 8 jaar. Daardoor kwam onze bouwtaak eind 2022 weer op stoom.

Bovenaanzicht werkzaamheden viaduct Terbregseplein.

Lopende projecten 

In 2022 werkten we zichtbaar en voortvarend door aan diverse aanleg-, vervanging-, en renovatieprojecten: 

  • De reconstructie van de A7 zuidelijke ringweg Groningen;
  • De aanleg van de A4/A44 Rijnlandroute (door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Rijkswaterstaat);
  • De aanleg van de Blankenburgverbinding (A24) tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 bij Vlaardingen;
  • Het verlengen van de A16 tussen het Terbregseplein en de A13;
  • Het uitbreiden van de capaciteit en de aanleg van een wisselbaan in het traject A9 Badhoevedorp – Holendrecht;
  • Herstelwerk aan de A7 Prinses Margriettunnel;
  • A12 Oudenrijn – Lunetten: onderhoud aan pylonen en tuien van de Galecopperbrug. Lees meer hierover in dit artikel.
  • A29 Hellegatsplein – Numansdorp: versmalde en verschoven rijstroken wegens schade aan de klep van de Haringvlietbrug;
  • Het verbreden van de vluchtstroken op de A7 (Afsluitdijk) voor meer verkeersveiligheid.

Verkeersmanagement

Om het verkeer vlot en veilig in beweging te houden werken we ook aan verkeersmanagement. Vanuit 5 regionale verkeerscentrales en 1 landelijke bedienen de wegverkeersleiders duizenden verkeersinstallaties boven, op en langs de snelweg om het verkeer in goede banen te leiden. Dagelijks komen ook de weginspecteurs in hun felgele auto’s op de hoofdwegen in actie. Zij werken aan veiligheid en doorstroming. Samen met politie, brandweer, ambulance en bergingsbedrijven zorgen zij voor een veilige en snelle afhandeling van incidenten. Meer lezen? Lees dan het artikel: De totale tijdswinst is enorm.

A4 bij avond in de schemer, viaduct met richtingbord, wegen over elkaar heen, kruising, asfalt, lichtbord met hinder door wegwerkzaamheden op A12
Kleine infographic links uitlijn aanrijding

Gevaarlijk werk

Het beveiligen van incidenten is gevaarlijk werk. Regelmatig worden dienstvoertuigen aangereden. Gelukkig is het aantal aanrijdingen van dienstvoertuigen bijna gehalveerd; van 16 aanrijdingen in 2021 naar 9 in 2022. Ook het aantal aanrijdingen van bots- en pijlwagens is na een piek van 42 keer in 2021, gezakt naar 29 in 2022. Hoewel dit positief is, is het nog te vroeg om te zeggen of hier sprake is van een trend. In de afgelopen jaren is de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de dienstvoertuigen verbeterd. Mogelijk speelt dat een rol. Een deel van de weginspecteurs van Rijkswaterstaat heeft een BOA-bevoegdheid en kan een proces-verbaal uitschrijven voor een aantal verkeersovertredingen. Zo schreven ze in de afgelopen 5 jaar in totaal bijna 20.000 bekeuringen uit voor het negeren van rode kruisen.

Gladheidsbestrijding

De winter van 2021-2022 was zacht. Toch ging de temperatuur 88 nachten richting het vriespunt. Om gladheid te voorkomen voerden we per provincie 20 preventieve strooiacties uit op de snelwegen. In totaal hebben we afgelopen seizoen 41 miljoen kg zout gestrooid. Dat is een stuk minder dan de 56 miljoen kg van de winter ervoor. Om het hele landelijke Rijkswaterstaatwegennet (3.078 km) in die korte tijd te strooien staan 577 strooiwagens klaar. Zodra er sneeuw valt, zijn daarnaast ook 630 sneeuwschuivers beschikbaar. Als het nodig is, kunnen ook de strooiwagens worden voorzien van een sneeuwschuiver.

Vooraanzicht blauwe sneeuwschuiver op de weg.

Duurzaam en innovatief

We willen het hoofdwegennet zo duurzaam mogelijk beheren en ontwikkelen daarvoor nieuwe oplossingen. Daarom openden we op 7 juli de Innovatiestrook A58 Kloosters bij Oirschot (InnovA58): een testlocatie voor duurzame wegenbouw. Op een 1.400 m lange rijstrook vinden de komende 2 jaar experimenten plaats. Terwijl het verkeer er gewoon overheen rijdt, testen we natuurlijke materialen en asfaltvarianten met tenminste 60% hergebruikt materiaal. Verder experimenteren we met biobased wegmeubilair zoals lichtmasten van gemaaid bermgras en gerecycled plastic. InnovA58 is een bouwproject waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan een vlot, veilig en slim mobiliteitsnetwerk.

Verjongingscrème maakt asfalt weer soepel en herstelt scheurtjes en gaten

‘Verjongingscrème’ voor asfalt

We werken ook al in de dagelijkse praktijk aan duurzaam wegonderhoud. Sinds 2022 verlengen we de levensduur van zoab (zeer open asfaltbeton) op onze wegen met een bijzondere verjongingscrème. Deze crème maakt asfalt dat bros is geworden weer soepel en herstelt scheurtjes en gaten in het asfalt. Dat scheelt veel tijd, kosten, verkeershinder en CO2-uitstoot. De crème hebben we met bedrijven en onderzoeksinstellingen als de TU Delft ontwikkeld.