Rijkswaterstaat had in 2022 voor de uitvoering van zijn taken een budget van € 5,6 miljard beschikbaar. Het grootste deel hiervan is besteed aan aanlegprojecten: maar liefst € 2,4 miljard. Ook ging veel budget naar beheer en onderhoudswerk, maar met € 1,7 miljard lagen deze uitgaven wel ruim een half miljard lager dan in 2021.

De financiële verantwoording van Rijkswaterstaat is een onderdeel van die van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De gegevens in dit overzicht komen uit de jaarrekening van Rijkswaterstaat. De volledige jaarrekening met een toelichting op de jaarcijfers vind je in hoofdstuk XII van de rijksbegroting.

Een infographic met de totale uitgaven en kosten van RWS. Uitgaven voor aanlegprojecten 2.432 euro. Kosten beheer en onderhoud 1.709 euro.  Directe en indirecte organisatiekosten 1.392 euro.  Overige uitgaven 32 euro. Het totaal van de uitgaven en kosten is 5.565 euro
Uitgaven voor aanlegprojecten
Overige uitgaven
kosten beheer en onderhoud
Directe en indirecte organisatiekosten