Ons beheergebied

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat Jaarbericht 2022

Ons beheergebied

Hoogwater in de rivier de IJssel. Schip vaart onder Cortenoeversebrug door. Foto is gemaakt vanaf de brug.

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de 3 belangrijke infrastructurele netwerken in ons land: het hoofdvaarwegennet, het hoofdwegennet en het hoofdwatersysteem. 

Hoofdwatersysteem

Rijkswaterstaat beheert het hoofdwatersysteem, dat bestaat uit  90.219 km2 aan oppervlaktewater. Binnen het hoofdwatersysteem zijn alle rivieren, kanalen, beken, meren en estuaria (riviermondingen) met elkaar verbonden. Ook beheren we belangrijke waterkeringen, zoals de Afsluitdijk en de Houtribdijk, 45 km aan duinen en 156 km aan dijken en dammen.

Hoofdwatersysteem
Foto van de Zandmotor voor de kust van Kijkduin.

Hoofdwegennet

Met 3.078 km snelweg en 1.612 km aan op- en afritten en verbindingswegen kent Nederland een stevig hoofdwegennet. Rijkswaterstaat beheert dit netwerk van hoofdwegen, en dat geldt ook voor de viaducten, tunnels, bruggen, ecoducten en aquaducten. Deze zogenoemde kunstwerken zorgen ervoor dat de verschillende ‘stromen’ (water, verkeer, mensen en dieren) elkaar niet in de weg zitten.

Grafieken ons beheersgebied - wegen
Knooppunt Prins Clausplein met fly-overs in de nacht.

Hoofdvaarwegennet

Rijkswaterstaat beheert de belangrijkste Nederlandse vaarwegen en zorgt ervoor dat schepen vlot en veilig kunnen blijven varen. Over kanalen, rivieren, de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer. We zijn daarbij verantwoordelijk voor onder meer 24 vuurtorens, 92 sluiscomplexen en 349 bruggen.

Hoofdvaarwegennet Grafiek
Dronefoto sluis en stuwcomplex Sambeek.