Vervoer over het water is een duurzame manier om het verkeer over de weg en het spoor te ontlasten. Bovendien draagt het bij aan onze transporteconomie. Daarom werkte Rijkswaterstaat ook in 2022 aan vaarwegen die in goede conditie zijn en aan vlot en veilig scheepvaartverkeer.

Bruggen, sluizen en stuwen naderen het einde van hun levensduur

Aanleg, beheer, onderhoud

De binnenvaart is in Nederland verantwoordelijk voor maar liefst 35% van al het goederenvervoer en zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Een vlotte en veilige binnenvaart vraagt om vaarwegen die goed zijn onderhouden. Maar dat is lang niet overal het geval. Een fors deel van het Nederlandse hoofdvaarwegennet is in de eerste helft van de vorige eeuw gemaakt en de bruggen, sluizen en stuwen daarin naderen het einde van hun levensduur. In 2022 waren we dan ook volop bezig met het vervangen en renoveren daarvan.

Bovenaanzicht van werkzaamheden aan de John Frostbrug.

John S. Thompsonbrug hersteld

Het grootschalige onderhoud aan de John S. Thompsonbrug bij Grave rondden we in december 2022 na bijna 2 jaar af. We hebben de brugconstructie met protheses versterkt en de brug een nieuw wegdek en nieuw fietspad gegeven. Verder hebben we de regenboogkleuren op de bogen van dit rijksmonument hersteld en ook de bovenbouw van de brug een nieuwe verflaag gegeven.

De nieuwe zeesluis in IJmuiden maakt havens en bedrijven beter bereikbaar

Zeesluis IJmuiden

Veel objecten die we moeten opknappen verduurzamen we tegelijkertijd en maken we meteen klaar voor de toekomst. Bijvoorbeeld door sluizen, vaarwegen en vaargeulen groot en diep genoeg te maken voor de steeds grotere binnenvaartschepen. De nieuwe zeesluis in IJmuiden, die op 26 januari 2022 officieel is geopend, is daarvan een goed voorbeeld. Deze sluis, de grootste ter wereld, maakt de havens en bedrijven langs het Noordzeekanaal beter bereikbaar voor steeds grotere en bredere schepen. Meer lezen? Lees dan het artikel 'Alsof je opnieuw moet leren lopen'

Nieuwe Sluis Terneuzen

De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is sinds eind 2017 in volle gang. Het sluizencomplex is de toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De Nieuwe Sluis gaat een betere toegang en vlottere doorstroming bieden voor de groeiende hoeveelheid (grotere) schepen. Na het opblazen van de oude middensluis in maart 2022 kon eind van het jaar de eindfase van de bouw beginnen. De sluis zal in 2023 of 2024 klaar zijn.

Nieuwe Sluis Terneuzen luchtfoto van de bouwwerkzaamheden

Verruiming Twentekanalen 

Sinds halverwege 2021 werken we aan het ruimer maken van de Twentekanalen. Het gaat om 50 km kanaal tussen de IJssel en sluis Eefde, en tussen de sluis Delden tot de haven van Enschede en het zijkanaal naar Almelo. We maken de kanalen bevaarbaar voor grote binnenvaartschepen die meer vaardiepte nodig hebben. Aan het project werken 250 mensen tegelijk met 90 schepen. Over een lengte van 35 km vervangen we de damwanden langs het kanaal voor natuurvriendelijke oevers. We ronden het project in 2023 af.

Bediening op afstand

Het werk aan de uit de jaren 60 stammende draaibruggen bij Sas van Gent en Sluiskil rondden we in juni 2022 na 2 jaar af. Om storingen te voorkomen hebben we de elektrotechnische installaties en besturingsinstallaties van de bruggen vervangen. Ook hebben we de 2 bruggen omgebouwd voor bediening op afstand. Operators op de nautische verkeerscentrale in Terneuzen bedienen de bruggen nu met 43 camera’s en een identificatiesysteem. Hierdoor hebben ze een veel beter overzicht dan voorheen. Ook omroepinstallaties, marifoons en radars helpen bij het bedienen op afstand.

Man in controlekamer sluis Eefde,Delden,Hengelo

Recreatie- en binnenvaartschippers zitten geregeld in elkaars vaarwater

Handhaving op het water

Om ongelukken te voorkomen houden wij toezicht op het water. Vooral in de zomermaanden zitten recreatie- en binnenvaartschippers geregeld - letterlijk - in elkaars vaarwater. Helaas kennen recreanten lang niet altijd de vaarregels. Daarmee liggen gevaarlijke situaties op de loer. Om onze vaarwegen voor iedereen veilig te houden, organiseerden we op 26 mei 2022 samen met de politie, de gemeente Buren en Recreatie Midden-Nederland een grote handhavingsactie op de Nederrijn en Lek. Hierbij waren we als gastheren op het water aanwezig, maar traden ook op als dat nodig was.

Helikopters Kustwacht

Eind 2022 nam de Kustwacht, waar Rijkswaterstaat mee samenwerkt, 2 nieuwe helikopters in gebruik. Deze zogenoemde SAR-helikopters zijn continu beschikbaar voor zoek- en reddingsacties, medische evacuaties en het transport van een mobiel brandweerteam naar een incidentschip. Beide helikopters hebben een reddingcapaciteit van maximaal 19 personen of ruimte voor 2 brancards of een combinatie hiervan. De cabine biedt ruimte voor de behandeling van patiënten. De helikopters zijn uitgerust met navigatie-, communicatie-, opsporing- en videoapparatuur waarmee onze waarnemers bijvoorbeeld ook illegale olielozingen of verloren containers kunnen detecteren en opsporen.

Kleine infographics 26 containers

Bergingswerk verloren containers

Tijdens de drielingstorm Dudley, Eunice en Franklin verloor het schip Marcos V op 19 februari 26 containers. De containers werden maanden later op zo’n 20 mijl voor de kust van Den Helder gevonden en de berging is op 7 april succesvol afgerond. De 26 containers bevatten geen lading en hebben geen schade aan de natuur veroorzaakt. Doordat ze zijn geruimd, vormen ze ook geen obstakel meer voor visserij en de scheepvaart.

Vaargeul aangetast

In februari 2022 leidden 3 opeenvolgende stormen tot een ondiepte van vaargeulen in de Waddenzee. Vooral de vaarweg Holwerd-Ameland slibt snel dicht. Met sleephopperzuigers, kraanschepen en een ploegboot zijn we direct begonnen met het uitdiepen en weer bevaarbaar maken van de vaargeul. Het dichtslibben van de vaargeulen in de Waddenzee is echter een continu, natuurlijk proces waarmee we nooit klaar zijn. Daarom houden onze meetschepen de vaargeul goed in de gaten. Sinds 2022 doen we dat ook met behulp van drones.

Gezagvoerder en waterinspecteur aan boord van patrouillevaartuig.