‘Tuurlijk ben je niet actief op zoek naar een andere baan, maar misschien wil je wel kennismaken met de wereld van Rijkswaterstaat.’ Met die woorden opende onze ‘Let’s Link’-campagne. En we kregen tienmaal meer reacties dan verwacht. Het tekent voor mij het jaar 2022.

Een jaar waarin de samenleving meer oog kreeg voor het belang van ons werk. De uitvoering van het beleid staat hoog op de agenda van de nieuwe regeringscoalitie. Het doe-vermogen van de overheid is topprioriteit. En dat merken we.

In 2022 kregen we bijvoorbeeld langjarige financiële zekerheid over ons instandhoudings­programma. Dat is echt goed nieuws voor de uitvoering. Nu langeretermijnafspraken mogelijk zijn, kunnen wij, onze aannemers en onze partners veel efficiënter werken. Bovendien wordt ons werk voorspelbaarder. Daarmee voorkomen we ongeplande stremmingen. Dat is goed nieuws voor burgers en bedrijven.

'Het allerbelangrijkste blijft toch: deskundige en bevlogen medewerkers'

Naast tijd en geld vraagt de uitvoering om heldere doelen voor onze organisatie. Ook daaraan werkten we in dit verslagjaar. Aan doelen rond klimaatverandering, bijvoorbeeld. Een hittegolf in de zomer, langdurige droogte en hevige stormen onderstreepten in 2022 hoe belangrijk klimaatadaptatie is in het werk van Rijkswaterstaat. De Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ van minister Harbers daarover was een duidelijk signaal. Maar wat moeten we wanneer doen om Nederland tot in de verre toekomst veilig, leefbaar en bereikbaar te houden? Het is heel belangrijk dat we daarover nu concrete gesprekken voeren.

Tijd, geld en doelen: ze zijn cruciaal. Maar het allerbelangrijkste blijft toch: deskundige en bevlogen medewerkers. En die hebben we bij Rijkswaterstaat! Dit jaarbericht getuigt daarvan. Ze staan er als dat nodig is. Ze leiden de verkeer- en waterstromen duurzaam en gebruikersgericht in goede banen. Ze experimenteren met innovatieve en duurzame oplossingen en passen die toe in de dagelijkse praktijk.

Het is fijn dat steeds meer mensen ons werk waarderen. Je hebt geluk als je bij Rijkswaterstaat werkt! En… als je dat nog niet doet: wat let je om ons eens te bellen?


Michèle Blom,
directeur-generaal Rijkswaterstaat