‘Pas op, over 400 meter hulpvoertuig in actie.’ Wanneer je zo’n waarschuwend bericht ontvangt als weggebruiker, dan moet het van hoge kwaliteit zijn. Dit betekent op tijd en met de juiste informatie. Er vinden namelijk nog steeds ongelukken plaats. Rijkswaterstaat wil de weggebruikers op tijd informeren om zo aanrijdingen met voertuigen, botsabsorbers en pijlwagens te voorkomen. RWS kijkt continu naar het verhogen van de veiligheid tijdens afhandeling van incidenten en bij werkzaamheden door het verbeteren van de informatievoorziening. Voor iedereen die aan de weg werkt én voor alle weggebruikers die er langsrijden.

Het verkeersbericht dat de weggebruiker uiteindelijk ontvangt, staat aan het einde van die keten. Dat is het eindresultaat. Dit bericht is gebaseerd op actuele informatie van verkeerssituaties die eerder in de keten al is verzameld. Afkomstig uit verschillende databronnen zoals sensoren in de weg, wegkantsystemen, auto’s van weginspecteurs, data van aannemers of door crowdsourcing of waarnemingen in de verkeerscentrales.

Betrouwbare informatie

Omdat die informatie niet gelijksoortig is en elkaar ook kan overlappen of tegenspreken, is de eerste stap het “schoonwassen” van de data. Dat gebeurt in de zogenaamde IM-backbone die het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) ontwikkelt. Je kunt die zien als de ruggengraat van C4Safety. Daar worden de data gecontroleerd, vergeleken en samengevoegd voor een zo betrouwbaar mogelijk bericht over een specifieke situatie op de weg.
Vervolgens gaat het bericht naar de serviceproviders en andere private partijen, zoals automobielbedrijven en logistieke dienstverleners om een zo compleet mogelijk verkeersbeeld te hebben. Uiteindelijk, als laatste stap van het proces, komt het bericht op het navigatiesysteem van de telefoon, direct op het dashboard of op On-Board Units.

Veiligheid voor iedereen

Het is de ambitie van Rijkswaterstaat om alle informatie die nodig is voor een vlotte en veilige reis, in-car beschikbaar te stellen. Met het C4Safety-project, dat staat voor “connectiviteit voor veiligheid”, willen we het mogelijk maken om weggebruikers heel specifiek te kunnen waarschuwen voor gevaarlijke situaties waar zij mee te maken krijgen door wegwerkzaamheden of incidenten. Om de digitale waarschuwingen te kunnen communiceren zijn connectiviteit, nieuwe systemen, standaarden én een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat, kennisinstellingen, autofabrikanten, serviceproviders en andere partners (nationaal en in Europa) in de dataketen onmisbaar. Met als uiteindelijk doel: veiligheid voor iedereen die aan de weg werkt en van de weg gebruikt maakt.