Slim routeadvies op maat voor elke automobilist. Dat is de ambitie van VM-IVRA (VerkeersManagement-Informatie Voor RouteAdvies). Binnen VM-IVRA werken wegbeheerders, serviceproviders en autofabrikanten samen aan slim en digitaal verkeersmanagement, onder andere via in-car serviceberichten.

In-car serviceberichten

Je ziet het regelmatig als je in de auto zit: grote informatieborden langs de weg die waarschuwen voor wegwerkzaamheden of files: wegkantsystemen. Met het project VM-IVRA worden innovatieve in-car diensten ontwikkeld. Bijvoorbeeld berichten die automobilisten onderweg krijgen over ongelukken of wegafsluitingen. Deze berichten zorgen ervoor dat informatie over afsluitingen en omleidingen snel bij de weggebruiker komen. Zo dragen we landelijk bij aan de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming.

Hoe werkt het?

In-car serviceberichten zijn bijvoorbeeld bedoeld voor weggebruikers die door ongevallen of wegafsluitingen vast staan op de rijbaan en niet kunnen uitwijken of omrijden via een alternatieve route. We voeren proeven uit dat in zo’n situatie de verkeerscentrale een servicebericht opstelt met meer informatie over het incident. Met de data van RWS sturen serviceproviders als Flitsmeister of Waze deze berichten via hun in-car informatiedienst naar automobilisten. Als automobilist ontvang je het bericht vervolgens via je navigatiesysteem of direct op je dashboard. Het is dus een aanvulling op verkeersinformatie die via de radio te horen is. Hierdoor bereiken we meer weggebruikers.

VM-IVRA Proof of Concept

Met een beproeving kun je echt zien óf en zo ja, wat hiervan de meerwaarde is. Daarom is in het voorjaar van 2022 een Proof of Concept (PoC) gedaan met in-car serviceberichten bij Verkeerscentrum Nederland. De PoC moest onder andere antwoord geven op vragen zoals: is het technisch uitvoerbaar, wat is de meerwaarde voor weggebruikers en welke lessen leert de PoC ons voor het vervolg? Antwoorden op deze vragen zijn opgenomen in de evaluatierapportage die in het najaar van 2022 verscheen.

Meer lezen over de proef, de resultaten en de ervaringen van de betrokkenen? Neem dan een kijkje in het VM-IVRA magazine.

Eindgebruiker centraal

Een voorbeeld: een wegbeheerder wil graag een voorkeursomleidingsroute aangeven aan de weggebruiker. Een serviceprovider wil graag weten welke wegen zijn afgesloten, zodat die zelf een omleidingsroute kan bepalen. Door de onderlinge samenwerking binnen het project kunnen we beide perspectieven bij elkaar brengen en de ervaring van de weggebruiker met verbeterde informatievoorziening centraal stellen. Vanzelfsprekend wordt ook aandacht besteed aan de maatschappelijke waarde van ontwikkelde en geteste diensten.