(Vaar)weggebruikers real-time informeren met relevante en nauwkeurige informatie. Dat is waar de kerntransitie ‘informatie en waarschuwingen in-car en in-ship’ binnen het programma Smart Mobility voor staat. Binnen deze transitie maken we momenteel grote sprongen. In deze special lees je over de ontwikkelingen, pilots en projecten die ervoor zorgen dat de (vaar)weggebruiker in-car en in-ship gerichter maatwerkadviezen krijgt over de reis met als doel de veiligheid, doorstroming en duurzaamheid op de (vaar)weg te verhogen. En over de rol van Rijkswaterstaat als digitale (vaar) wegbeheerder.

Lieke Berghout
Folkert Bloembergen

‘Actuele reis- en routeinformatie is essentieel voor de logistiek'

Jelmer de Lange

De Smart Mobility Monitor, gemaakt in opdracht van het ministerie van IenW, geeft inzicht in het gebruik van en sentiment rondom digitale ontwikkelingen in het wegverkeer. Het gebruik van informatiediensten is meetbaar. Zo zie je dat het vertrouwen in navigatiesystemen hard groeit. 90% van de mensen omarmt het gebruik van navigatiesystemen en 60% van de mensen gebruikt de routeinformatie zelfs op bekende routes. Als wegbeheerder moeten we onze dienstverlening hierop aanpassen.

Een groeiende aansluiting op actuele en nauwkeurige communicatiemiddelen tijdens het reizen vindt ook plaats op de vaarweg. Digitale tools voor het verspreiden van informatie breiden zich uit en worden steeds handiger. Denk bijvoorbeeld aan het internationale informatiesysteem EuRIS. Maar ook de vernieuwde website voor sluisplanning, waarmee we schippers beter informeren over schuttingen, Deze ontwikkelingen maken de doorstroming op vaarwegen een stuk efficiënter. En duurzamer, want een schipper kan door de voorspelbaarheid van zijn reis een betere route plannen en vaker gas terugnemen.

Jelmer de Lange: ‘Actuele reis- en routeinformatie is essentieel voor de logistiek en dus ook voor de binnenvaart. Kan ik mijn schip volledig beladen tijdens droogte zonder de rivierbodem te raken? Hoe hoog staan mijn containers boven het water en kan ik daarmee onder elke brug? Wat is de wachttijd bij een sluis en kan ik brandstof besparen door langzamer te varen? Die vragen heeft de schipper in de stuurhut iedere dag en daar moet onze informatievoorziening antwoord op geven.'

Folkert Bloembergen: ‘Onderzoek laat zien dat steeds meer weggebruikers vertrouwen op in-car informatie tijdens hun reis. De waarde van digitale informatieborden langs de weg neemt af. Belangrijk dat wij als wegbeheerders ervoor zorgen dat we, via NDW, goede actuele informatie leveren aan serviceproviders. Zo maken we het mogelijk dat er maatschappelijk verantwoorde adviezen gegeven worden.'

Lieke Berghout: ‘Hier laten we zien dat Smart Mobility concreet, zichtbaar en actueel is. En dat de gebruiker er direct voordeel van heeft.'

Lieke Berghout, programmamanager Smart Mobility
Folkert Bloembergen, kerntransitietrekker Informatie en Waarschuwingen in car  
Jelmer de Lange, adviseur scheepvaart