Maatschappelijke opgaven veranderen qua inhoud, maar ook wat betreft de wijze waarop en door wie deze opgaven opgepakt en aangepakt worden. De Omgevingswet is daarvan een afspiegeling, met veel aandacht voor een ‘energieke’ samenleving die vraagt om vertrouwen en ruimte voor initiatief.

Hoofdpunten

  • Help jezelf door bij je management aan te geven hoe jij de organisatie helpt.
  • Positioneer je sterke kant (bodemkwaliteit/grondverzet) bij de (potentiële) opdrachtgever: daar waar je erkend goed in bent.
  • Verbind je sterkte met andere onderwerpen zoals bodemenergie en waterberging.

'In hoeverre moet ik ‘ongehoorzaam’ zijn als ik opdrachtgevers mee kan krijgen? Zij kunnen zelf ook prioriteiten stellen in de werkzaamheden die de omgevingsdienst voor hen uitvoert.'


Erkend en herkend worden
Opgaven voor de leefomgeving zijn complex en hebben een samenhangende benadering nodig waarin vele invalshoeken en disciplines betrokken moeten worden. Het is uitdagend om als bodemadviseur bij de omgevingsdienst hieraan waarde toe te voegen. Dat betekent dat de bodemadviseur door zijn organisatie en de opdrachtgever erkend en herkend wordt als een breed ontwikkelde ondergrondprofessional, die meer te bieden heeft dan bodemkwaliteit ‘oude stijl’ (chemische bodemkwaliteit en grondverzet).

Ook voor de wereld buiten de omgevingsdienst en de gemeente wil een bodemadviseur betekenisvol zijn bij project- en gebiedsontwikkeling. Denk aan projectontwikkelaars, andere private partijen en burger(organisatie)s. Dat betekent een verandering in de adviesrol:

  • van standaardaanpak naar maatwerk met speelruimte om integrerend te werken;
  • van remmend en reactief naar positief en oplossingsgericht;
  • van productie draaien naar betekenisvol adviseren.

'Netwerken is niet (alleen) zenden, maar vooral goed ontvangen, luisteren en verbinden.'


Advies

  • Maak bij je leidinggevende(n) bespreekbaar dat als je werk doet onder je niveau, dat daardoor kansen kunnen blijven liggen voor de organisatie. Denk daarbij: hoe kan ik mezelf én mijn organisatie helpen? Dring aan op structurele oplossingen voor routinewerk, zodat er structureel ruimte komt om goed te kunnen adviseren.
  • Creëer je positie in gebiedsontwikkeling als ondergrondadviseur in gesprek met gemeente (opdrachtgever) en externe partijen (bijvoorbeeld een projectontwikkelaar). Neem je eigen kennis (bodemverontreiniging) als uitgangspunt en verbind die met andere uitdagingen gerelateerd aan de ondergrond (waterberging, bodemenergie, hergebruik grond). Als je van toegevoegde waarde bent dan zal het geen punt voor de opdrachtgever zijn om te betalen voor je diensten. Dat verschaft je intern een sterkere positie.

'Het begint altijd bij jezelf, niet bij het management. Natuurlijk moet je het management niet ontwijken. Je hebt ze nodig, maar voorkom dat ze gaan remmen. Bedenk hoe je ze kunt helpen.'