Veel werk en weinig uitdaging en plezier leidt tot werkdrukproblemen. Het verlagen van de werkdruk begint bij het teruggeven van de regie over het werk aan de medewerkers; automatiseren en digitaliseren waar het kan. En het gesprek aangaan met de opdrachtgevers om weer een inhoudelijk waardevolle rol te gaan spelen.

Hoofdpunten

  • Maak de omslag van productie naar toegevoegde waarde.
  • Geef medewerkers de regie over hun werk terug en geef ze zo ruimte om te ondernemen binnen en buiten de organisatie.
  • Investeer in de relatie met de opdrachtgevers om zo meer uit de samenwerking te halen.

'Het gehele speelveld wordt vernieuwd en dat vraagt om nieuwe samenwerking met alle andere disciplines.'


Verschillende oorzaken
Het is opvallend en zorgelijk om te zien hoe hoog de ervaren werkdruk is bij medewerkers van omgevingsdiensten. Dat heeft verschillende oorzaken:

  1. Een hoge declaratiedruk, waarbij weinig oog is voor de toegevoegde waarde die medewerkers kunnen leveren vanuit hun deskundigheid. Begrijpelijk, er moet immers geld worden verdiend, maar ook zonde; er blijft potentieel onbenut.
  2. Nogal wat gemeenten lijken de deskundigheid van de omgevingsdienst niet op waarde te schatten, met veel aandacht voor kosten en uren en weinig voor toegevoegde waarde.


Veel werk en weinig uitdaging en plezier leidt tot werkdrukproblemen. Het verlagen van de werkdruk begint bij het teruggeven van de regie over het werk aan de medewerkers; automatiseren en digitaliseren waar het kan. En het gesprek aangaan met de opdrachtgevers om weer een inhoudelijk waardevolle rol te gaan spelen.

'Hoe kunnen we zorgen dat er meer ruimte komt voor omgevingsdiensten om als deskundige beleidsmatige input te leveren.'


Advies

  • Geef medewerkers de regie terug over hun werk en stimuleer hun ondernemerschap. Zo kan de werkdruk worden verlaagd en zijn medewerkers en organisatie beter toegerust op de komst van de Omgevingswet.
  • Stimuleer samenwerking tussen omgevingsdiensten en zet zo nodig een platform op. Zo kom je tot uitwisseling van ervaringen en kennis.
  • Investeer binnen de omgevingsdiensten in automatisering waar het kan, zodat je de deskundigheid van je medewerkers ├ęcht kan benutten.
  • Door de overdracht van werk aan de omgevingsdiensten zijn bij de gemeenten kennishiaten ontstaan. Leg deze hiaten bloot om zo de omgevingsdienst weer een volwaardige, inhoudelijke en beleidsmatige rol te geven.

'Eindelijk heb je niet het gevoel dat je tegen een muur zit te praten en blijken mensen bij andere omgevingsdiensten tegen dezelfde problemen aan te lopen.'