Deelnemers van de praktijkgemeenschap CoP GOO Ondergrond en Omgevingswet delen hun ervaringen, inzichten en handvatten.

Bewustwording
'De CoP heeft mij handvatten en inzichten gegeven om me beter te kunnen voorbereiden op de Omgevingswet. Ook ben ik me meer bewust geworden van de noodzaak om een nieuwe manier van werken aan te leren. Onder de Omgevingswet zullen we als ondergrondadviseurs meer initiatief moeten tonen en proactief het onderwerp bodem en ondergrond onder de aandacht te brengen van ruimtelijke ordenaars en andere beleidsmakers'.
- Almiera Rappold -

Erg waardevol
'Niet met de inhoud maar met de wijze waarop je anderen weet te betrekken kan je het verschil maken. De CoP bood een werkomgeving die het mogelijk maakte om te reflecteren en te discussiëren over mijn project 'Agrarisch perspectief Apeldoorn'. Dit heeft er voor gezorgd dat ik goed voorbereid en weloverwogen de stappen in het proces heb kunnen uitrollen. Met name de gesprekken over hoe de inhoud in te brengen of beter gezegd hoe deze ondergeschikt te maken aan het geheel, zijn erg waardevol geweest. Als kers op de taart heeft de CoP 5 nieuwe inspirerende netwerkcontacten opgeleverd doordat de moderatoren er in geslaagd zijn een omgeving te creëren waar deelnemers de ruimte kregen om hun echte knelpunten op tafel te leggen'.
- Bas Tuhuteru -

Fijn om ervaringen te delen
'Ik heb  geleerd om via intervisie oplossingen te vinden voor het aanpakken van moeizaam lopende projecten. Daarnaast heb ik geleerd om meer naar processen te kijken en minder alleen inhoudelijk met projecten bezig te zijn. Tenslotte was het heel fijn om ervaringen met anderen binnen de CoP te delen, bijvoorbeeld over de productiecultuur binnen omgevingsdiensten'.
- Philip Hoek -

Relevante vragen
'Wat is met de aanstaande veranderingen in het omgevingsbeleid (o.a. Omgevingswet) de waarde van het bodemvak? Hoe geef ik invulling aan de verbreding van het bodemwerkveld naar de maatschappelijke opgaven waar bodem een bijdrage aan kan leveren? Wat vraagt dit van mij als bodemadviseur? Allemaal relevante vragen die binnen de CoP aan de orde komen. Het was erg leerzaam om met collega’s van gemeenten en omgevingsdiensten de tijd te nemen om hierover na te denken. Het sterke punt van de CoP was dat we verder gingen dan de inhoud: de stap werd gemaakt naar jou als persoon, hoe sta je zelf in de transitie en wat kan en mag je zelf doen om verder te komen. De reflectie die we van elkaar en de begeleiders mochten krijgen heb ik erg gewaardeerd en hebben mij geholpen om verder te komen'.
- Bart van der Mark -

Polder Hattem

Verschillende vormen van dialoog
'Nadat ik 3 jaar actief ben geweest voor de omgevingsdienst Veluwe en IJssel ben ik weer terug bij de gemeente Apeldoorn. Ik sta voor de uitdaging om bodem en ondergrond in het leefomgevingsbeleid op weg naar de Omgevingswet een stevige plek te geven. Het thema bodem en ondergrond is meer dienend geworden aan diverse maatschappelijk opgaven. Dit betekent niet meer sturen op basis van een sectoraal geregisseerde opgave met bijbehorende (wettelijke) instrumenten, maar vooral op basis van verleiding bodem en ondergrond bij collega’s onder de aandacht brengen. Binnen het CoP ben ik op zoek gegaan hoe ik hiermee om kan gaan en heb ik verschillende vormen van dialoog kunnen uitproberen om de nieuwe rol in te vullen'.
- Ron Nap -

Communicatie technieken
'De CoP heeft me inzicht gegeven hoe ik me kan voorbereiden op de komst van de Omgevingswet en hoe ook mijn organisatie dat kan doen. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook om de juiste contacten. Bij de opbouw en het gebruik van een goed netwerk is de wijze van communicatie van groot belang. Dat vraagt andere persoonlijke vaardigheden. In eerste instantie had ik niet verwacht dat de CoP zo persoonlijk zou worden. Maar de open sfeer en veilige omgeving geeft de mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen. Het bespreken van de cases met andere collega's via verschillende technieken geeft je beter inzicht wat je nu wilt en hoe je het beter kan aanpakken. Al met al een cursus die ik ieder zou aanraden en die ook nog uitbreiding geeft aan je netwerk'.
- Carla Otten -

Gedrevenheid
'Het is fascinerend om te zien hoe sterk de deelnemers aan deze CoP gedreven zijn door de inhoud van hun vak. Met hun vakkennis zit het wel goed. Om een betekenisvolle rol  te kunnen spelen bij de grote opgaven in de leefomgeving zijn het vooral persoonlijke vaardigheden en uitbreiding van het kennissennetwerk waaraan gewerkt moet worden. De CoP heeft laten zien dat mensen zich hier erg bewust van zijn en in staat zijn dit bewustzijn om te zetten in benodigde acties'.  
- Henk Puylaert -

Ruimte voor reflectie
'Een beetje ruimte voor reflectie en uitwisseling maakt echt verschil; even met afstand tot de dagelijkse drukte kijken naar je eigen werk, het systeem waarbinnen je opereert, je aanpak en de resultaten daarvan. In de CoP blijkt hoe goed je collega’s in staat zijn om je te helpen. Niet eens zozeer door de oplossingen aan te dragen, maar eerder door je aan het denken te zetten met het stellen van vragen. En door hun eigen cases in te brengen, waar je ook weer van kunt leren. Mooi hoeveel energie er dan ontstaat'!
- Erik Wissema -