De invoering van de Omgevingswet zal een geheel andere manier van werken vragen binnen de gemeente. Voor het opstellen van goede omgevingsvisies en omgevingsplannen is een veel grotere mate van uitwisseling nodig tussen de verschillende inhoudelijke.

Hoofdpunten

  • Richt je energie vooral op mensen die wél willen veranderen.
  • Oude programma’s lopen nog wel even door, vaak volgens oude werkwijze. Maak dus expliciet ruimte voor vernieuwing, nieuwe programma’s en nieuwe aanpakken.
  • Zorg voor heldere opdrachten en goede afbakening.

'Ik heb geleerd dat drammen en voor de muziek uitlopen niet helpt. Zonder draagvlak kom je nergens en soms is het goed om eens achterover te leunen.'


'Oude' winkel nog open
Alleen door intensief met elkaar in gesprek te gaan is het mogelijk om de maatschappelijke meerwaarde te realiseren die de Omgevingswet beoogt. Tegelijkertijd is de ‘oude’ winkel nog gewoon open en daardoor zitten de ‘oude’ en ‘nieuwe’ aanpak elkaar in de praktijk nogal eens in de weg. Dit wordt versterkt doordat de invoering van de Omgevingswet nog ver weg voelt en de urgentie in de dagelijkse praktijk lager is.

'Ik heb geleerd hoe belangrijk een goed netwerk is en hoe belangrijk verbindingen met mensen daarin zijn. Ik ga mijn opdrachtgevers veel meer bevragen bij vraagstukken rondom herontwikkeling van gebieden en bij omgevingsvisies.'

Advies

  • Denk na over wat je verhaal is vanuit bodem en ondergrond en aan wie je het wil vertellen.
  • Investeer veel in het gesprek met gevestigde belangen en realiseer je dat grote veranderingen gewoon veel tijd kosten. Samenwerking zoeken met mensen die wel willen veranderen geeft energie en heeft vaak een aanzuigende werking op anderen.
  • Als structuur en samenhang ontbreken, ga er dan naar op zoek. Zorg voor een zo helder mogelijke afbakening van nieuwe projecten en investeer in de betrokkenheid van je opdrachtgever.
  • Formuleer de ambities op het juiste niveau; wat is haalbaar (te maken).
  • Zorg dat je als gemeente voldoende kennis en deskundigheid in huis houdt, zodat je zelf volwaardig partner blijft en een goede opdrachtgever kunt zijn voor bijvoorbeeld een omgevingsdienst of adviesbureau.

'Ik heb geleerd dat het vooral om mensen gaat en niet om organisaties. Ik sta voor een complexe opgave maar ben ervan overtuigd dat ik het kan. Investeringen op alle fronten zijn nodig: én….én….én….én…. Energie moet ik vooral ook uit (kleine) tussenresultaten halen.'