Over dit magazine

Het Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond heeft in 2014-2015 meegewerkt aan het opzetten van een praktijkgemeenschap Ondergrond. Door de ervaringen die toen zijn opgedaan is besloten om nogmaals een bijdrage te leveren aan het opzetten van een praktijkgemeenschap.
Het Uitvoeringsprogramma faciliteert hierin de mogelijkheden voor een praktijkgemeenschap die een slimme samenwerking tussen ondergrond en ruimte stimuleert én anticipeert op de Omgevingswet. H2Ruimte en Tobjob coaching begeleiden de praktijkgemeenschap.

Het doel van deze praktijkgemeenschap is om met professionals van gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en provincies aan de slag te gaan. Die professionals delen
gedrevenheid voor leren over effectief en vernieuwend samenwerken rondom maatschappelijke opgaven. Een samenhangende ondergrondse en bovengrondse ordening speelt hier een cruciale rol.

De centrale vraag is: 'Hoe kun je effectief vanuit ondergrond samenwerken met ruimte om een optimale bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving?'.

Vanuit het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een verzoek gekomen voor een praktijkgemeenschap CoP GOO Ondergrond en Omgevingswet. In de CoP GOO Ondergrond en Omgevingswet zijn 6 praktijkvoorbeelden uit Gelderland besproken.
In verschillende bijeenkomsten zijn collega’s van omgevingsdiensten en gemeenten aan de slag gegaan. Met als insteek een combinatie van inspiratie, leren van elkaar en het geleerde in de praktijk brengen. Ondersteund door iemand die meer gericht is op de relatie met de ondergrond en ruimte vanuit de inhoud. En iemand die meer is gericht op samenwerken (coaching). In de vorige praktijkgemeenschap is gebleken dat met name het coachingsaspect voor een toegevoegde waarde zorgt.

De leerervaringen van de deelnemers zijn verwoord en weergegeven in deze e-zine. Zodat de resultaten uit de praktijkgemeenschap voor iedereen beschikbaar zijn. En de leerervaringen onder de verschillende netwerken van de deelnemers, maar ook van het Uitvoeringsprogramma gedeeld kunnen worden.

Deelnemers aan de CoP waren
Philip Hoek, ODR
Bart van der Mark, gemeente Ede
Ron Nap, gemeente Apeldoorn
Carla Otten, ODRA
Almiera Rappold, ODNV
Bas Tuhuteru, OVIJ
Henk Puylaert, H2Ruimte, begeleiding CoP en redactie
Erik Wissema, Topjob Coaching, begeleiding CoP en redactie

Logo UP GOO