Van saneren naar duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond

Hierbij presenteren wij voor de derde keer het Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem+ in de vorm van een online magazine. Te lezen via uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone. De pagina’s passen zich automatisch aan het systeem aan dat u gebruikt. De jaarwerkplannen en de jaarrapportages van Bodem+ verschijnen in deze vorm sinds 2015.

Bodem+ streeft naar een duurzaam gebruik van het (water)bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormt Bodem+ een schakel tussen beleidsvorming door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten en waterschappen. Ook ondersteunt Bodem+ de eigen Rijkswaterstaat-uitvoering, via dit drieluik: het aanbieden van een praktijkgerichte vertaling van beleid, de introductie van instrumenten en het vervullen van een vraagbaak- en adviesfunctie.

Dit jaarwerkplan beschrijft alle activiteiten en projecten van de afdelingen Bodem+Ontwikkeling en Bodem+Uitvoering in één magazine. Dat is meer dan het gezamenlijke werkpakket voor IenM-DGRW, IPO, VNG en UvW.