Organisatie bodemtaken binnen Rijkswaterstaat-WVL

Alle werkzaamheden voor de gezamenlijke opdracht Bodem+, de ondersteuning van het Projectbureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het kwartiermaken van het Kenniscentrum Conventionele Explosieven zijn ondergebracht in de Rijkswaterstaat-afdeling Bodem en Ondergrond. Deze afdeling leent ook capaciteit uit aan onder andere het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, het programma Aan de Slag met de Omgevingswet, het Informatiepunt Omgevingswet i.o. en aan Duurzame Leefomgeving.

Alle werkzaamheden op het gebied van (water)bodem, grondstromen, grondstoffen en ondergrond voor de eigen uitvoeringsorganisatie van Rijkswaterstaat zijn ondergebracht in de afdeling Natuurlijk Circulair, waarmee nauw wordt samengewerkt. De werkzaamheden van die afdeling vallen buiten de scope van dit jaarwerkplan en onderstaande overzichten.

Overzicht van inzet capaciteit en middelen

In onderstaande tabellen is de inzet van capaciteit en middelen van de afdeling Bodem en Ondergrond in 2020 samengevat en uitgesplitst naar de verschillende werkpakketten met verschillende financiers.

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2020 (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprograma Bodem en Ondergrond

Samenvatting inzet capaciteit en middelen 2020 (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprograma Bodem en Ondergrond
OnderwerpFteEuro (x 1000)
1. Wbb in Omgevingswet en bedrijvenregeling3,540
2. Ondersteuning UP Bodemconvenant, Algemeen1,5500
3. Ondersteuning UP Bodemconcenant, Transitie0,5400
4. Ondersteuning UP Bodemconvenant, Bodemverontreiniging1200
5. Ondersteuning UP Bodemconvenant, Monitoring kennis en informatie1150
6. Bodemregelgeving, hergebruik5200
7. Overige bodemregelgeving1,650
8. Wettelijke taken RWS5430
9. Kennis en informatievoorziening, kennisoverdracht2150
10. Kennis en informatievoorziening, samenwerking0,7100
11. Kennis en informatievoorziening, informatiebeheer1220
12. Kennis en informatievoorziening, ondersteuning regio's1,250
13. Kennis en informatievoorziening, internationaal0,530
14. Kennis en informatievoorziening, initiatief Bewust Bodemgebruik0,3200
15. Kennisgelden bodemconvenant0,53.000
16. Agenda bodem en grondwater0,50
Totalen25,85.695
Programmabeheer-afdelingshoofd (gefinancierd door Rijkswaterstaat)10
Rijkswaterstaat Brontabel als csv (993 bytes)

Samenvatting andere opdrachten 2020, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+- opdrachtgevers

Samenvatting andere opdrachten 2020, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+- opdrachtgevers
OnderwerpFteEuro (x 1000)
DGRW: Programmabureau Basis Registratie Ondergrond (BRO)2,90
DGRW: Deltaprogramma, Ruimtelijke adaptie2,60
DGMI: Wettelijke taken Bssa +Wbm1,2540
Werken voor derden: internationaal0,10
RWS: Landelijke taken Rijkswaterstaat (eigen RWS- uitvoering)1,10
RWS: SLA Duurzame Leefomgeving10
BZK: Aan de slag met de Omgevingswet1,5 a 2,50
BZK: Kenniscentrum Conventionele Explosieven (in oprichting, offertetraject loopt nog)pmpm
Rijkswaterstaat Brontabel als csv (475 bytes)